Skriv ut Bygging av fremtidens skole 2017

PÅMELDING

Tilbake til arrangementskalender

 


STUDIETUR DEN 2. MAI OG KONFERANSE DEN 3. MAI 2017Læringsmiljø for fremtidens utfordringer


På denne skolekonferansen vil vi få se noen av Oslos nyåpnede skoler. Samtidig vil vi sette i gang en debatt om fremtidens undervisnings- og læringsmiljøer. Vi får høre om forskningsprosjekter innen læring og innovasjon. Desuden spør vi eksperter i pedagogikk, didaktikk og undervisningsbygg fra inn- og utland om deres syn på fremtidens læringsrom, og dermed også fremtidens skoler.

 

På konferansens første dag tar vi deg med på en studietur. Deretter følger selve konferansedagen, hvor du får høre om utfordringene fremtidens skoler og læringsrom står overfor. Du kan fritt velge hvilke deler av arrangementet du ønsker å delta på. 

LES BESKRIVELSER AV TALERNE HER


UTSTILLER:
Har du lyst til å bli utstiller på vår konferanse? Kontakt avdelingsleder Christine Skovgaard Madsen på cs@nohrcon.com for et uforpliktende tilbud.

 

DE DELTAR:
A-Lab AS - Alta Kommune - Arkitektene VIS-À-VIS - Aurskog-Høland kommune - Bærum Kommune - Båtsfjord Kommune - ECT AS - Fernanda Nissen skole - Forberedelsesskolen, Danmark - Fræna kommune - Gol kommune, Gol skule - H+ARKITEKTER A/S (Danmark) - Heggelund & Koxvold AS - Holmris A/S (Danmark) - HRTB Arkitekter - Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap - Højer Møbler A/S (Danmark) - L2 Arkitekter - Labofa A/S, Danmark - LARK Landskap - Learningspaces (Danmark) - Loop.bz (Danmark) - Løren skole - Lørenskog kommune, Oppvekst og utdanning - Rana Kommune - Rom for Flere AS - Sandefjord kommune - ST Skoleinventar A/S - Sør-Trøndelag Fylkeskommune - Trondheim Kommune - Undervisningsbygg Oslo KF - Universitet i Oslo, Institutt for pedagogikk - VIA University College - WSP Norge AS - Aarhus Kommune, Børn og Unge (Danmark)

 


 

BLI MED TIL Å KÅRE ÅRETS SKOLEBYGG! 

!! AVSTEMNINGEN ER ÅPEN !! 

Avgi din stemme her

Det er så mange spennende skoler og læringsmiljøer som ble bygd og gjenoppbygd rundt om i landet i de siste årene. Vi vil gjerne sette fokus på dem som har gjort det ekstra bra. Derfor kårer vi årets beste skolebygning på vår konferanse om bygging av fremtidens skole den 3. mai 2017.

Årets skolebygg
Det kan være et spennende nybygg, et gjenoppbyggings-, innrednings- eller oppussingsprosjekt på en skole, som vinner prisen. Prosjektet skal være ferdig i skoleåret 2016/2017 og ha et areal på min. 400 m2.

Alle innkomne forslag har vært behandlet av en jury bestående av både eksperter og brukere. De nominerte forslagene er nu satt til avstemning, og du kan avgi din stemme her.

Prisen utdeles på konferansen Bygging av fremtidens skole 2017 den 3. mai 2017.

Hvorfor delta?
Prisvinnerne kan bruke sin tittel fremadrettet sin i egen virksomhet og markedsføring, de blir også publisert i Nohrcons nyhetsbrev og LinkedIn-gruppe om fremtidens skolebygg.


 

 

 

DATO OVERSIKT OVER DAGENE                                                                                                                                                      
2. mai 2017 
STUDIETUR TIL NYE SKOLER I OSLO OG OMEGN - NB! FÅ PLASSER IGJEN             
3. mai 2017 KONFERANSE OM FREMTIDENS SKOLE2. MAI PROGRAM: STUDIETUR TIL NYE SKOLER I OSLO OG OMEGN
08:45 - 09:00 OPPMØTE OG REGISTRERING
Ved Oslo sentralstasjon
09:00 – 09:25 KJØRING
09:25 – 10:25

OMVISNING PÅ FERNANDA NISSEN SKOLE

Fernanda Nissen skole er et helt nytt bygg med plass til 140 elever, som sto ferdig til skolestart i august 2016. Skolen skal utvides med ett trinn hvert år.  Når den er helt ferdig i 2020 vil den ha et areal på 9750 m2 med plass til 840 elever fordelt på 1.-7. klasse. Skolen er formet som en L og har tre etasjer. Fasaden er av tegl og glass. Innvendig har man benyttet robuste materialer med lave vedlikeholdskostnader.


Elisabeth Rudi Lund, rektor ved Fernanda Nissen skole, 
Kristin Petursdottir, landskapsarkitekt ved LARK Landskap og
Yvonne Dengin, 
Ingeborg Lieth Årøe, daglig leder og partner, Planforum Arkitekter

10:25 – 10:40 KJØRING
10:40 – 11:40

OMVISNING PÅ LØREN SKOLE

Løren skole er en av Oslos eldste skoler, og ble oppført i 1891. Siden har skolen gjennomgått noen renovasjoner, og senest i 2014 fikk den en omfattende rehabilitering. Den ble gjenåpnet i august 2014, og er utvendig tilbakeført til slik byggene var opprinnelig. Byggene er på 6000 m2 og har plass til 450 elever. Byggetrinn 2 er i gang, og når skolen står ferdig i 2019, vil den ha plass til 850 elever fordelt på 1.-7. klasse.

Eli Senneset, rektor ved Løren skole

11:40 - 12:00 KJØRING TIL LUNSJ
12:00 – 13:00 LUNSJ
13:00 - 13:20 KJØRING
13:20 - 14:20

OMVISNING PÅ VOLLEBEK SKOLE

Vollebekk skole er en helt ny skole med plass til 780 elever fordelt på 1.-10. klasse. Skolen bygges som et passivhus og har fire etasjer. Den skal stå ferdig til skolestart i 2017, og koster 440 millioner kroner. Skolen er formet som en U, og har to hovedinnganger som fører inn til et sentralt allrom. Utearealet er organisert i forskjellige soner, og spesialavdelingen er avskjermet. Selve skolegården ligger i tilknytning til allrommet. Fasaden har fibersementplater i rolige nyanser av farger og store glasspartier, og disse fargene går igjen innvendig.

Grete H. Sætrang, seniorprosjektleder ved Undervisningsbygg Oslo KF og
Jon Inge Bruland, ansvarlig partner ved L2 Arkitekter

14:20 – 14:35 KJØRING
14:35 – 15:45

OMVISNING PÅ BRYNSENG SKOLE

Det store undervisningsbygget på 11.600 m2 vil stå klart til skolestart i 2017. Skolen vil romme 840 elever fordelt på 1.-7.klasse. Brynseng skole planlegges som en pilot på nesten nullenergibygg (nNEB).Skolen bygges etter passivhus-standarden, og opp mot 90 prosent av oppvarming- og varmtvannsbehovet dekkes av varmepumpe med brønnpark. Et fasadeintegrert solcelleanlegg på 1046 m² skal produsere 105.000 kWh per år. Dette blir Oslos første nær nullenergiskole, i tillegg til å ha et av Norges største fasadeintegrerte solcelleanlegg. Bygget har et budsjett på 246 millioner kroner.

Ida Hexeberg, sivilarkitekt ved HRTB Arkitekter

15:45 – 16:00 KJØRING TIL OSLO SENTRALSTASJON3. MAJ PROGRAM: KONFERANSE OM FREMTIDENS SKOLE
08:30 – 09:00 REGISTRERING OG MORGENKAFFE
09:00 – 09:15
VELKOMST
Fremtidens skole, hvor skal vi hen? Introduktion til dagens program.
Christine Skovgaard Madsen, afdelingschef, Nohrcon og 
moderator for dagen: Beate Aske Løveit, Prosjektleder, WSP Norge AS

VELKOMST

Fremtidens skole, hvor skal vi hen? Introduksjon til dagens program.

Christine Skovgaard Madsen, avdelingssjef, Nohrcon og moderator for dagen: Beate Aske Løveit, Prosjektleder, WSP Norge AS

09:15 – 10:25

FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSROM 

Undervisningen og hverdagen i skolen er alltid i endring. Tradisjonell klasseundervisning er kun én av de undervisningsformene skolen må kunne romme. Lagdeling, differensiert undervisning, inkludering og mye annet må kunne fungere i læringsmiljøet. Men hvordan kan vi få skolens rom til å passe til den undervisningen som skal foregå i dem? Og hvordan kan vi samtidig utruste byggene i forhold til de kravene som vil komme i fremtiden?

Mie Guldbæk Brøns, partner, Loop.bz

10:25 – 10:55

FREMTIDENS SKOLE I NORGE – HVOR ER VI PÅ VEI HEN?

Mye har endret seg i skolesystemet de siste årene, og skolene møter hele tiden nye krav og må følge med i tiden. Men skolebyggene er permanente og passer ikke alltid til moderne undervisningsmetoder. Hvilken skole er vi på vei mot, og hvilke visjoner har vi for skole- og utdanningssystemet i Norge i de kommende år? Perspektiver på fremtidens skole sett i forhold til skolens fysiske miljø. 

Ola Erstad, instituttleder på Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo

10:55 – 11:15 KAFFEPAUSE
11:15 – 11:45

UTFORMING AV SKOLEANLEGG OG INNREDNING AV LÆRINGSAREALER

Skolen har gjennomgått store forandringer det siste tiåret, blant annet med reformen Kunnskapsløftet i 2006. I Sør-Trøndelag fylke kommer stadig flere ungdommer til skolene, og i takt med dette har fylkeskommunen bygd nye skoler og renovert flere gamle skoler. Vi får høre om hvordan Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider med å utvikle de fysiske rammene som skal understøtte fremtidens skole.

Roger Nordahl, prosjektsjef, Sør-Trøndelag fylkeskommune

11:45 – 12:15

ERFARINGER MED BYGGING AV NYE GOL SKOLE, GOL KOMMUNE

I Gol sentrum ligger nybygde Gol skole på 8500m2, som åpnet i juni 2016 og har plass til cirka 750 elever fordelt på 1. -10. klasse. Byggherren ønsket at skolen skulle ha et arkitektonisk særpreg, med klasseromsundervisning som pedagogisk stil. Samtidig er bygget fleksibelt og har gode muligheter for fremtidige tilpasninger. De bærende konstruksjonene er en kombinasjon av plasstøpte og prefabrikerte betongvegger. Fasaden er kledd med royalimpregnert tre. Prosjektet har hatt en byggesum på 208 millioner kroner, og skolen er tegnet av arkitektene VIS-À-VIS. 

Ingebjørg By Teigen, rektor, Gol skole og Jan-Vidar Monsen, daglig leder, Arkitektene VIS-À-VIS

12:15 – 13:15 LUNSJ
13:15 – 13:45

NYE BJØRKELANGENS SKOLE BYGGES I MASSIVT TRE 

Bjørkelangen skole er under oppføring, og skal etter planen tas i bruk i påsken 2018. Før byggingen startet, gikk prosjektet gjennom en prosess hvor skolens mål ble identifisert. Disse målene, som blant annet har vært bedre læringsmiljø og strenge miljøkrav, har vært retningsgivende for skolens utforming. Resultatet er en miljøvennlig skole i massivt tre. Skolen har gode læringsmiljøer og utendørsfunksjoner.  Alle hullføringer ned til 3 cm ble prosjekter i BIM, og ble deretter forhåndsboret under produksjonen av massivtre-elementene. 

Thomas Grønnerød-Hemmingby, leder av prosjektkontoret, Aurskog-Høland kommune og Ida Hexeberg, sivilarkitekt, HRTB Arkitekter

13:45 – 14:25

UTEMILJØ, BEVEGELSE OG LÆRING I FREMTIDENS SKOLE

Sammenhengen mellom barns lek, bevegelse, læring og helse har fått økt oppmerksomhet i skolen. Opplæringen er i for stor grad basert på stillesittende, teoretiske aktiviteter i klasserom, med lavt elevengasjement som følge. Læringen må i større grad basere seg på et pedagogisk helhetsperspektiv hvor sanselighet, kroppslighet og kreativitet understøtter det kognitive. Hvordan kan skolens inne- og utemiljø utformes slik at man etablerer et samspill mellom fysisk aktivitet og læring? Hvilke overveielser krever dette for nybygg og ombygging av skoler?

Arne N. Jordet, samfunnsgeograf og professor i pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

14:25 – 14:45 KAFFEPAUSE
14:45 – 15:20

INNREDNING AV UTENDØRS LÆRINGSROM

Uterom kan i stor grad bidra til det differensierte læringsmiljøet på skoler og supplere på de innendørs kvm. De inneholder et stort potensial til å støtte alle fag, bevegelsesaktiviteter og sosialt fellesskap. Men hvilke læringsmessige funksjoner skal de ha, hvordan bør de organiseres og utformes for å ha en stor rolle i hverdagen på skolen? Innlegget presenterer krav til innredning og bruk av utendørs læringsrom i et tverrfaglig perspektiv.

Winie Ricken, arkitekt ph.d. i læringsrom, Learningspaces

15:20 – 16:00

FREDERIKSBJERG SKOLE I AARHUS – ÅRETS SKOLEBYGG I DANMARK 2016

Frederiksbjerg skole åpnet dørene til skolestart sommeren 2016 for skolens cirka 850 elever. Skolen integrerer samfunnet ved å invitere lokale beboere og foreninger til å arrangere aktiviteter hos dem. Derfor er bygningen og uteområdene døgnåpne. Skolen tilbyr også dagtilbud og fritidsklubb, så husets brukere er barn i alle aldre, fra 0-18 år. Skolen har store terrasser til bevegelse og ballspill, og et uteområde med ballbaner og en lekeplass. Den økologiske kafeen byr på sunne måltider hver dag, til skolens barn og voksne som dermed møtes på tvers av aldergruppene. Skolen vant Nohrcons pris for Årets skolebygg i Danmark i 2016.

Lene Vestervang, Aarhus Kommune, koordinerende prosjektleder, Aarhus Kommune

16:00 – 16:15

OPPMØTE FOR DAGEN

Moderator for dagen, Beate Aske Løveit, prosjektleder, WSP Norge AS

16:15 – 16:30

KÅRING AV ÅRETS SKOLEBYGG

Christine Skovgaard Madsen, avdelingssjef, Nohrcon

16:30 AVSLUTNING. TAKK FOR I DAG.

Med forbehold om endringer.
Sted

 

PRIS:
1 dag: Studietur: 4.495,- per person ekskl. MVA – NB! FÅ PLASSER IGJEN
1 dag: Konferanse 5.995,- per person ekskl. MVA
2 dager: 9.495,- per person ekskl. MVA

 

PÅMELD 3, BETAL FOR 2!

Gjelder kun ved samtidig påmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

Gjelder kun ved samtidig påmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.