PrintVideoer om sundhedsbyggeri

Her på siden finder du alle Nohrcons videoer om sundhedsbyggeri. På kortet kan du se, hvor alle videoerne er optaget. Klik på en knappenål og klik dig videre via linkene til de enkelte videoer. Bemærk at du kan zoome ind på kortet. Du finder også alle videoerne under kortet én efter én inkl. beskrivelser og fakta.

OBS: Husk vores årlige "Konference om byggeri af fremtidens hospital 2017"

Kig også gerne forbi vores LinkedIn-gruppe Fremtidens sundhedsbyggeri eller vores Facebook-side om samme emne. eller tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev om sundhedsbyggeri.


View Nohr-Con videoer om sundhedsbyggeri in a larger map

 

Esbjerg Psykiatri

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Esbjerg Psykiatri er blevet udvidet og ombygget, så patienter og personale har fået helt nye rammer med en ny struktur. Det er tankevækkende, at brugen af tvang er faldet med næsten 70 % i løbet af det første år.

Byggefakta:
Adresse: Gammel Vardevej, Esbjerg
År: 2011-2014
Omfang: 6.600 m²
Bygherre: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll

Udvidelsen og ombygningen af Esbjerg Psykiatri er baseret på en videreførelse af den eksisterende klassiske, ortogonale disponering af bygningerne. De nye bygninger placeres, så den samlede bygningsmæssige struktur afspejler en klar funktionel deling og en hierarkisk ordning mellem funktionerne.

Hovedbygningen, og de senere påbyggede forlængelser, vil i stueplanet huse anlæggets hovedkorridor, der forbinder de nye og de eksisterende sengeafdelinger på hver sin side af hovedbygningen. Hermed fremstår det samlede anlæg som en kompakt struktur, bundet sammen af hovedkorridoren, der indeholder alle fælles- og aktivitetsrum. Med de planlagte nedrivninger foran hovedbygningen kan der dannes en tydelig og central ankomstplads, som på den ene side afgrænses af børne- og ungdomspsykiatriens eksisterende bygning og på den anden side afgrænses af en nybygning til gerontopsykiatrien. Pladsen afgrænses på den fjerde side mod hovedvejen af en delvis åben beplantning, således at den smukke hovedbygning er synlig fra vejen, og anlægget set udefra virker åbent og imødekommende.

Du kan høre meget mere i videoen herunder, hvor Wilhelm Berner-Nielsen fra Arkitema Architects fortæller om projektet:

 

 

Albertslund Plejecenter og Sundhedshus

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

FAKTA OM BYGGEPROJEKTET:
Bygherre: Albertslund Kommune
Samlet areal: 23.000 m2 – 108 plejeboliger heraf 15 ældreboliger og 12 flexboliger (3.300 m2), sundhedshus (3.739 m2), Kvickly (3.591 m2), 230 P-pladser
Totalentreprenør: MT Højgaard
Ingeniør: MT Højgaard Design & Engineering
Arkitekt: JJW Arkitekter, schmidt hammer lassen,
Indretning: JJW Arkitekter
Landskab: Schönherr
År: 2011-2015
Energiklasse: 2020

HJEMLIG OG RAR ATMOSFÆRE
JJW Arkitekter har stået for programmering, brugerinddragelse og projektering af sundhedshuset og plejecenter. Derudover er JJW også ansvarlige for det samlede indretningsprojekt, herunder indretning af Café Albertine.

Sundhedshuset ligger i forlængelse af caféen med ankomstatriet som kobling mellem funktionerne. Man har søgt at indrette venteområderne som smukke og anderledes steder.

Hjemlighed har også været kodeordet i indretning af selve plejehjemmets fællesområder. Der er lagt vægt på at skabe trygge og hjemlige opholdssteder hvor farver, møbler og kunst danner en fin ramme om beboernes og ansattes liv.

Det er Janne Raahauge Dyhr, rumdesigner hos JJW Arkitekter, der fortæller om byggeprojektet i videoen herunder.

CREDIT: Stillphotos by Torben Eskerod.

 

 

Sundhedshus Vejle

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Sundhedshus Vejle omfatter et sundhedsorienteret flerbrugerhus for Vejle Kommune og Region Syds sundhedsrelaterede tilbud med ca. 370 ansatte og ca. 800 brugere pr. dag. Derudover indeholder huset UCLs sygeplejerskeuddannelse, efter-/videreuddannelse, hovedadministration, Center for Undervisningsmidler for ca. 500 studerende og 100 medarbejdere.

Sundhedshuset placerer sig centralt i det, der i fremtiden bliver Vejle Kommunes Campusområde for undervisning og idrætskultur, hvor sundhed, bevægelse og læring er de væsentligste omdrejningspunkter. Bygningen rejser sig med sine op til seks etager som en imødekommende portal til området, og består af to sammenhængende bygningsvolumener, der i en 8-tals figur skaber en vekselvirkning mellem offentlige, fælles arealer og lejemål indrettet til hver lejers specifikke behov. Derudover sammenfletter huset de forskellige funktioner og sikrer gode visueller forbindelser internt. Interiøret er lyst, åbent og imødekommende og understøtter med enkle greb husets forskellige funktioner. Der anvendes bl.a. træelementer som f.eks. en stor skulpturel trappe i atriet, der binder huset sammen, og som integrerer både behagelige siddetrin og en funktionel gangzone.

Kommunale og regionale sundhedsrelaterede funktioner knytter sig i huset sammen med den faglige undervisningsdel. Byggeriet er disponeret som et meget fleksibelt og dynamisk hus, der hurtigt og smidigt kan tilpasse sig ændringer i brugernes behov. Bygningen rummer mange forskelligartede rum, herunder træningssale, tandklinikker, behandlerrum, sundhedsadministration,  psykiatri, kantine- og mødefaciliteter, et stort auditorium, bibliotek, Center for Undervisningsmidler, CareLab, samt diverse administrationsområder.

Arkitema Architects har bistået A. Enggaard fra de første volumenstudier på grunden og frem til den nøglefærdige bygning overdrages til brugerne. Udover klassisk arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, har Arkitema Architects gennem processen udført brugerinvolvering og workshops med de forskellige brugergrupper – flere med en meget kompleks brugerorganisation.

Det er arkitekt Wilhelm Berner-Nielsen fra Arkitema Architects, der fortæller om byggeriet i videoen her:

 

 

Akaciegården, Frederiksberg

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Det nye plejehjem på Frederiksberg bygges op som en kompakt figur, som opbrydes i mindre arkitektoniske enheder. Således sikres korte afstande mellem enhederne og samtidig bevares en høj grad af særpræg og karakter i de enkelte bogrupper såvel som i de enkelte boliger. Den centrale placering af servicefunktioner på boligetagerne fungerer optimalt med nærhed og korte afstande til kolleger og beboere. Etagerne bliver bundet sammen til én enhed med nærhed og hjemlighed til følge, og de snoede forløb er med til at af-institutionalisere plejehjemmet.

I stueetagen samles de udadvendte funktioner omkring et livligt og varieret ’strøg’, og etagens enkeltdele synes at understøtte hinanden og give en livlig og inviterende stemning. Caféen vender mod syd, og haven og træningstrappen rammer fint ned i etagens midte. Terapi- og aktivitetsrum vender mod gaden og kan kobles til den vestvendte gårdhave.

Byggefakta:
Boliger: 95
År: 2013-15
Sted: Skellet 25, Frederiksberg
Omfang: ca. 8.650 m²
Bygherre: DSI Akaciegården, Frederiksberg Kommune
Bygherrerådgiver: Strunge Jensen A/S
Forretningsfører: OK-Bolig A/S
Lean-konsulent: Plustid ApS
Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Arkitekter: Force4 Architects, Domus Arkitekter
Ingeniør: Grontmij
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund
Konsulenter: Copenhagen Living Lab
Entrepriseform: Totalentreprise

Det er arkitekt Mads Thorup fra Force4 Architects, der fortæller om byggeriet i videoen her:

 

 

 

Jægersborghave, Gentofte

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Entasis vandt sammen med Moe & Brødsgaard A/S, HHM A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS konkurrencen om 72 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter, beliggende på historisk grund i samspil med den fredede bebyggelse jægergården i Gentofte.

En ny park med et nyt slot, med nye længe- og sidebygninger skal invitere alle indenfor. Målet er at skabe et uformelt hus i en menneskelig skala og i et menneskeligt tempo med udadvendte funktioner og et landskab, der inviterer til uformelle møder.

For beboerne handler det om rumlighed og diversitet. Det skal være muligt at vælge det lille intime rum samt til andre tider det åbne forløb til det store landskab. Individets trivsel er i centrum i et fleksibelt byggeri.

Byggefakta:
Projekt: nybygning plejecenter, ældre- og plejeboliger
År: 2011–2012
Adresse: Gentofte
Bygherre: FK ejendommme
Areal: 5.600 m2
Entreprisesum: 84 mio. kr.

Det er arkitekt Dorte Hærvig Dalgaard fra entasis, der fortæller om byggeprojektet i videoen her:

Livsrum, Næstved

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Det nye kræftrådgivningscenter i Næstved er designet som en klynge af syv små huse. På samme måde som ved klostre, så består det omhyggelige layout af forbundne værelser, der omgiver to centrale gårdområder - et hvor man kan sidde og meditere i stilhed, og et der fremmer fysisk aktivitet og social interaktion. Hvert hus har sit helt eget program og tilsammen udgør de en sammenhængende sekvens af forskellige rum, som omfatter funktioner såsom bibliotek, køkken, opholdsrum, lounges, værksteder, og et fitness og wellness-område.

I februar 2015 vandt rådgivningen i Næstved en international arkitekturpris som verdens bedste sundhedsbyggeri.

Bygherre: Realdania, Kræftens Bekæmpelse
Arkitekt: Effekt Arkitekter
Størrelse: 800 kvm
Beliggenhed: Næstved Danmark
Ibrugtagning: Juni 2013
Status: Konkurrence 1. præmie, Afsluttet i 2012
Entreprenør: Hoffmann A / S
Ingeniør: Lyngkilde

Det er Tue Hesselberg Foged, Partner og Arkitekt fra Effekt Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Psykiatrisygehuset i Slagelse

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Byggefakta:

PROJEKTTEAM:
Karlsson arkitekter & VLA (arkitekter og totalrådgivere)
Moe AS, NNE Pharmaplan & Cenergia (ingeniører)
Schønherr (landskabsarkitekt).

BYGHERRE:
Region Sjaelland

PROGRAM:
Nyt psykiatrisk sygehus for almen & rætspsykiatri, samt den landsdækkende sikrings afdeling, sportsfaciliteter, videncenter og undervisninglokaler. Sygehuset omfatter 194 sengepladser samt arbejdsladser for ca.650 ansatte.

AREAL:
44.000 m²

STATUS:
Indviet 2015

1. præmie i idékonkurremce i 2009 og i projektkonkurrence i 2010! Karlsson arkitekter udvikler fremtidens rammer til behandling af psykiatriske patienter og har stået i spidsen for en innovativ proces for at optimere dagslys, styrke ude-inde-relationen, overskueligheden og transparensen, en banebrydende ‘helbredende’ LED-belysning, farvesætning, poesi og meget andet i et forløb med et omfattende brugersamarbejde.

Projektet er med 44.000 m2 det største psykiatribyggeri i nyere tid og indeholder plads til 190 patienter fordelt på både almenpsykiatrisk, retspsykiatrisk og sikrede afsnit. Herudover opføres idræts- og svømmefaciliteter samt et Videncenter til forskning og undervisning.

De enkelte afsnit er samlet omkring fælles facilteter for behandling, aktiviteter, idræt, og madlavning. Disponeringen understøtter nye organisationsmodeller i fremtidens psykiatri, teams, specialer etc.

De bærende idéer i projektet er bl.a.:

- transparens og nærhed mellem mennesker og funktioner

- fleksibilitet i de enkelte rum og afsnit

- hierarki i rumlighed og stimuli

Det er Partner og Arkitekt Christian Karlsson fra Karlsson Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Kolding Sundhedscenter

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Med udgangspunkt i den helende arkitektur er projektet skaleret og indrettet åbent, lyst og med en venlighed i indretning og materialitet, som skaber overblik, ro og tryghed.

Det rumlige hierarki er meget overskueligt og der er særligt fokus på de brugerrelaterede områder. Bygningen trækker borgerne og funktionerne ud af huset ved at åbne sig i stor udstrækning op og orientere sig mod den omkringliggende natur og sygehuset.

De begrønnede tagterrasser inviterer til udeaktiviteter oppe på etagerne og trækker det grønne lys ind i bygningen i dualisme med skoven.

Byggefakta:
Bygherre: Kolding Kommune
Arkitekt: GPP Arkitekter A/S
Samarbejdspartnere: Hoffmann A/S, Alectia A/S
Adresse: Kolding Sygehus, 6000 Kolding
Byggesum: 47 mio. kr.
Areal: 3800 m2
År: 2013-
Præmiering: 1. præmie
Ydelser: Totalentreprisekonkurrence

Det er Indehaver, Partner og Arkitekt Hans-Jørn Borgen Paulsen fra GPP Arkitekter A/S, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Plejehjemmet Lundbyesgade

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Projektet er tænkt som et byggeri, der er sammensat af gavlhuse placeret side om side. Gavlhusenes indbyrdes forskydninger danner en naturlig port til gårdrummene – den sluttede krop gennembrydes, og grønne kiler trækkes ind i de beskyttede gårdrum. Hvert gavlhus fremstår som en selvstændig enhed med sin egen funktion – eks. en boenhed. Vinduernes tilfældige placering danner en varierende og levende facade.

Den grønne gårdhave bag Lundbyecentret indeholder mange spændende former for udeophold. Her kan man mødes med andre eller blot tage en tur rundt i anlægget og se på højbede.

I boenhedens store fællesrum er der plads til alle. Fleksibel møblering opdeler rummet i forskellige miljøer og igennem den brede midtergang er der visuel kontakt til boenheden i den anden del af bygningen. Der er arbejdet med en spredning af altaner, så boliger med længst afstand til fællesrummet har adgang til et uderum tæt på boligen. Det dobbelthøje foyerrum sikrer en varm modtagelse af husets gæster, og fra foyeren er der direkte adgang til husets 4 boenheder, festsalen samt kontorerne på gangbroen lige over foyeren. Foyeren fungerer desuden som sammenbindingsrum mellem de to gårdhaver.

Projektet overholder kravene til lavenergiklasse 2015.

BYGGEFAKTA:
Adresse: Lundbyegade, Aalborg
Projektår: 2011-13
Størrelse: Boligareal 4.950 m², Serviceareal 230 m², 635 m² eksist. kælder
Byggesum: 68 mio. kr.
Bygherre: Aalborg Kommune
Bygherrerådgiver: KUBEN Management
Totalentreprenør: Einar Kornerup
Ingeniør: Stokvad Kerstens
SAHL ydelse: Arkitektrådgivning

Det er Arkitekt Søren Rasmussen fra SAHL Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Bredebo plejecenter

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

BREDEBO BYGGEFAKTA:
Arkitekt: Rubow Arkitekter
Ingeniør: Dominia Rådgivende Ingeniører

Plejeboligprojektet omfatter nybyggeri i to etaper, der er tilpasset nedrivningen af de eksisterende bygninger, således at centeret har været i drift under opførelse. Der er plads til i alt 104 beboere – i 96 lækre og tidssvarende enkeltboliger og fire ægtefælleboliger.

Programmet er udviklet i dialog med bygherre, beboere og brugere. Individuel pleje og livskvalitet i smukke omgivelser samt gode arbejds- og logistikforhold – uden institutionspræg, men med høj grad af hjemlighed – har været i fokus her.

Ved hjælp af bl.a. fremskudte glaskarnapper i alle boliger og altaner ved ægtefælleboligerne åbner boligerne sig mod livet og oplevelserne i nærområdet. Der er lagt vægt på at skabe et byggeri, som harmonerer, respekterer og forbedrer samspillet med de lokale omgivelser.

Det er Partner og Direktør Lars Hetland fra Rubow Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her.

 

Plejecenteret Støberiet

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Plejecenteret ligger midt i Brønderslev og tæt på det gamle rådhus, med byens butikker lige om hjørnet. Udover de 48 ældreboliger omfatter projektet desuden et kommunalt distriktscenter og en detailbutik.

Bygningerne er opført i betonelementer beklædt med teglsten.
Byggeriet er i tre etager med et samlet areal på ca. 5.370 kvm., hvoraf boligerne udgør ca. 3.600. Alle boliger er toværelses på 75 kvadratmeter.

FAKTA:
Bygherre: Boligforeningen PM
Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S
Arkitekt: C.F. Møller / A2 Arkitekterne A/S
Totalentreprenør: Byggefirmaet Knudsgaard A/S
Ingeniør: ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Lindgaard A/S

Det er Arkitekt og Kreativ Leder Søren Tortzen fra C.F. Møller, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Retspsykiatrien Middelfart

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Projektet består af en radikal ud- og ombygning af den afdeling, Creo Arkitekter var totalrådgivere for i forbindelse med opførelsen i 2001.

Baggrunden for ud- og ombygningen er dels, at afdelingen får opgaven med behandling af alle regionens retspsykiatriske patienter, og dels ønsket om etablering af enestuer med bad til alle patienter, også i de eksisterende afdelinger.

Projektets arkitektoniske vision er at skabe et helstøbt anlæg, der fuldt udbygget vil fremstå som en tidssvarende og fremtidssikret psykiatrisk afdeling. Udbygningen tilgodeser de nærheds- og samdriftsprincipper, der ligger til grund for den eksisterende psykiatriske afdeling. Hele anlægget er fastlagt ud fra ønsket om at skabe et genkendeligt bygningshierarki, der skaber pejlemærker og genkendelighed. Strukturelt organiseret som en skalérbar by fra en samlet ankomst til fælles opholdsområder til mindre nicher. Der er alle steder, hvor patienterne bevæger sig, udsigt til grønne områder og med mulighed for at følge topografiens horisont.

Målet er at skabe de optimale fysiske rammer omkring patienter og behandlere, hvor god plads, overskuelighed og fleksibilitet er nøglebegreber i bestræbelserne på at sikre de bedste betingelser for psykiatrisk behandling. Derfor er det af største vigtighed, at et menneske kan bevare sin integritet igennem et sygeforløb – for at være i stand til at reflektere ud fra egne behov og overbevisning. Parallelt med at personalet skal have optimale vilkår for at kunne yde den rigtige behandling.

I projektet er vægtet social bæredygtighed. Der er skabt en balance mellem klinisk tryghed kontra humanisme med hjemlig stemning og plads til fordybelse. Der er udadvendte arealer, bløde og humane opholdssteder sammenstillet med kliniske funktioner, som udstråler effektivitet, renlighed og professionalisme.

Projektet er et resultat af en vunden konkurrence i 2010.

PROJEKTETS NØGLETAL:
Bygherre:  Region Syddanmark
Omfang:  Etableringen af en samlet og udvidet retspsykiatrisk funktion
Areal:  7.900 m² udvidelse + 6.500 m² ombygning
Gennemført:  2010 - 2014
Budget:  251 mio. kr.
Arkitekt: Creo Arkitekter
Ingeniørarbejder, sikkerhed og byggeledelse: COWI

Det er arkitekt Finn Sørensen fra Creo Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Fremtidens Plejehjem, Aalborg

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Fremtidens Plejehjem i Aalborg har fokus på de ting, der giver trivsel, tryghed, og god pleje. Og som udnytter velfærds- og sundhedsteknologi til at understøtte dette. Velfærds- og sundhedsteknologi er således tilstede overalt i Fremtidens Plejehjem: Et tryghedssystem, som involverer bevægelsessensorer i gulvet, der kan registrere hvis den ældre falder, således at hjælpen kan komme hurtigt frem. Interaktive skærme, kaldet "trivselsskærme", der styrker den ældres muligheder for oplevelser og adgang til informationer, og som gør det lettere at komme i kontakt med familie og venner, samt plejepersonale. Eller et intelligent toilet, der skyller og tørrer automatisk, hvorved den mest basale hygiejne kan klares. For nu blot at nævne tre teknologiske tiltag i Fremtidens Plejehjem.

Hovedentreprenør: Dansk Boligbyg - www.dbb.as
Leverandører: Lofthejssystem: Guldmann - www.guldmann.com
Intelligent gulvsystem: Lindpro - www.lindpro.dk

Det er udviklingschef Lars Nøhr fra Aalborg Kommune, der fortæller om byggeriet i videoen her:

 

 

Vendsyssel Sygehus, Akutmodtagelsen i Hjørring

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Region Nordjylland har udpeget Sygehus Vendsyssel, Hjørring, til et af regionens tre akutsygehuse, og besluttede at udbyde opgaven om udformningen af den nye fælles akutmodtagelse som en projektkonkurrence. Målet med konkurrencen var bl.a. at skabe velfungerende og inspirerende rammer for en fremtidssikret akutmodtagelsesfunktion i et nært samspil med det eksisterende sygehus.

Området ved den nye akutmodtagelse er domineret af bygning 40 mod øst, af bygning 18 mod nord og af den trafikerede Bispensgade mod vest. Disponeringen af nybyggeriet tager udgangspunkt i denne beliggenhed, hvor udsigtselementet er stærkt begrænset, og hvor der ikke er plads til grønne ude- og opholdsrum. Derfor arbejder vi med et bygningsanlæg, der bevidst satser på lysgårde som arkitektoniske, rekreative og lysgivende elementer.

Udadtil består bygningen af to horisontalt delte volumener. Dels et volumen, der indeholder akutmodtagefunktionen, og et andet volumen, der indeholder sengeafsnittet. De to volumener er udført i to forskellige materialer; facaden på akutmodtagelsen er udført i lyse natursten, mens sengeafsnittet er udført som en let glasbygning. Stueetagen rummer ambulancehal, modtagerum, traume/skaderum, vagtlæge og venterum, mens førstesalen bl.a. huser 32 nye sengepladser, vagtfunktioner og pårørendefaciliteter. De to nye tiltag i form af sengeafsnit og røntgenrum er med til at samle funktionerne i akutmodtagelsen, således at patienterne kan behandles hurtigt og effektivt uden unødig flytning.

Vinderforslaget er udviklet gennem en omfattende brugerproces, og bygningens optimale indretning og funktion er sikret ved brugerinvolvering af alle personalegrupper og teknisk fagpersonale, der har bidraget i dialog både under projektering og under udførelse af byggeriet. Den nye akutmodtagelse opfylder dansk lavenergiklasse 2010.

Det er Arkitekt og Kreativ Leder Jesper Bo Jensen fra Arkitema, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Sundhedsklinikken i Pandrup

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Sundhedshuset i Pandrup (og søsterprojektet i Hurup) er netop blevet certificeret med DGNB sølv og er dermed blandt de 12 byggerier i Danmark, som indtil videre er blevet certificeret på denne måde og tilmed de første, hvor certificeringen har været en del af planlægningsprocessen.

Region Nordjylland har i en aftale med Naturfredningsforeningen fra 2011 forpligtet sig på at nedbringe CO2 udledningen med 2 % om året frem til 2025 og er dermed Danmarks første såkaldte klimaregion. Regionen har desuden forpligtet sig på at deltage i pilotprojekter på klimaområdet, hvorfor de to nye sundhedshuse i regionen blev besluttet opført efter DGNB-principperne.

DGNB er en miljøcertificeringsstandard, hvor der gives point for tiltag ift. bl.a. energiforbrug, miljø, materialevalg, indeklima, komfort, adgangsforhold, akustik og totaløkonomi, men også for måden hvorpå arbejdet er udført, både før, under og efter byggeprocessen. Certificeringen er dermed ikke blot et stempel "på papiret", men forholder sig til det faktiske hus. Certificeringsordningen er tysk, men er valgt som den ordning, det danske GREEN BUILDING COUNCIL vil arbejde med at tilpasse til danske forhold.

SAHL Arkitekter vandt totalrådgivningen på projektet og har således tegnet husene, stået for udbuddet til totalentreprisekonkurrencen og indarbejdet kravene til opfyldelse af DGNB sølv.

Det er Partner og Arkitekt Morten Thomassen fra Sahl Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Ansager Plejecenter

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Nybygning af eksisterende plejehjem fra 35 til 25 nye tidssvarende plejeboliger med fællesareal og servicefaciliteter for både beboere og ældre borgere i lokalsamfundet. Områdecenteret udføres som 5 længer fordelt på en servicebygning samt 4 boliglænger struktureret som sammenbyggede huse omkring indre stræder. Bebyggelsen indeholder mange bæredygtige tiltag og har et lavt energiforbrug.

Fakta:

År: 2011-2012
Størrelse: 2.500 m2
Bygherre: Varde Kommune
Sted: Ansager
Arkitektrådgiver: RUBOW arkitekter A/S
Landskabsark.: Thing & Wainø
Totalrådgiver: Regnbuen arkitekter K/S

Det er Arkitekt Gustav Szymala og Partner/Direktør Lars Hetland fra Rubow Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Enghuset - Gistrup

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Bygningens form er et resultat af stedets kvaliteter, af bygherrens ambition om at opføre et passivhus og ikke mindst en grundig analyse af hvilke rumlige kvaliteter, der kan være med til at gøre skizofrenes hverdag bare en smule lettere. Huset er tegnet indefra, og Arkitektfirmaet Nord har i nært samarbejde med konsulent Annette Melau, brugt mange kræfter på at leve sig ind i beboernes situation og hvordan man rumligt kan stimulere dem til et bedre liv.

Arkitektfirmaet Nord har haft en ambition om et moderne hus, der gør op med den tristesse, sindslidende ofte er pakket ind i, og har foreslået en bygning, der i udtryk og formsprog viser værdigt overskud og stolthed. Bygningen er disponeret som to cirkelslag. Den indre cirkel indeholder gårdrum, service- og fællesarealer. Den ydre indeholder boliger, med adgang til have, landskab og by. Organiseringen betyder, at selvhjulpne beboere har egen indgang og kan leve et liv uden eller med delvis kontakt til fællesskabet og servicetilbuddet i den indre cirkel. Omvendt kan beboere med behov for støtte via nicher, fællesrum og gårdrum langsomt opbygge netværk og nærme sig verden i den takt de formår.

Projektet fremhæves i dommerbetænkningen bl.a. for "God indretning med den trygge kerne (personalestøtte, fællesskab), og den ydre private cirkel (autonomi, udgang til verden) (...) Arkitektonisk et flot og veldisponeret projekt, hvor den cirkulære bygningskrop tydeligt er afstemt efter bebyggelsens funktioner".

Fakta:
Projekt: 36 boliger og servicearealer for sindslidende.
Adresse: Roden 1, Gistrup
Arkitekt: Arkitekfirmaet Nord A/S
Status: 1. præmie i konkurrence, Indviet 2012, Betonelement-Prisen 2013
Bygherre: Aalborg Kommune, Ældre- & Handicap & Boligforeningen Vanggården
Bruttoareal: ca. 3100 m²
Anlægssum: ca. 64 mio.

Hør Arkitekt og Indehaver Kim Flensborg fra Arkitektfirmaet Nord as fortælle om byggeriet i videoen her:

Psykiatrisk Center Ballerup

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Psykiatrisk Center Gentofte og Psykiatrisk Center Ballerup er blevet slået sammen under navnet Psykiatrisk Center Ballerup, og det var derfor nødvendigt at om- og udbygge akutfunktionen og det lukkede afsnit.

Fakta:
Bygherre: Region Hovedstaden
Byggesag: Udbygning af akut-funktion og lukket afsnit
Størrelse: ca. 3.000 m²
Tidsperiode: 2008 - 2013
Arkitekt, projektkoordinator: Mangor & Nagel A/S
Landskabsarkitekt: PLAN+LANDSKAB, Mangor & Nagel A/S
Ingeniør, sagsansvarlig rådgiver: NIRAS A/S

Det er Arkitekt Jørgen Ravn fra Mangor & Nagel, som fortæller om byggeriet i videoen:

Plejehjemmet Lindegården i Herning

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Fakta:
Bygherre: Herning Kommune
Bygherrerådgiver: Herning Kommune
Entreprenør: CC-Contractor
Ingeniør: Rambøll
Adresse: Lindegårdsvej, Herning
Omfang: 12100 m²
År: 2008-2012

Projektet omfatter renovering af to eksisterende plejehjemsbygninger, opførelse af nye boliger til bl.a. demente og beboere med Huntingtons Chorea samt en ny central hovedindgang. Samlet vil projektet indeholde 120 boliger i nær tilknytning til fællesfaciliteter samt personale- og serviceområder. Bygningerne placeres som en åben parkbebyggelse, og mellem de enkelte huse indrettes rekreative beskyttede haverum.

Projektets ambition er at skabe trygge, genkendelige, men også oplevelsesrige rammer om en livsfase, hvor afhængighed af andre bliver større og større. Beboerne på Lindegården kommer med vidt forskellige baggrunde, plejebehov og sygdomsbilleder og vil blive i boligen i kortere eller længere tid. Den enkelte bolig skal derfor tilbyde en særlig grad af privatliv og identitet, mens fællesarealerne skal danne optimale rammer for det fælles liv, som beboerne udvikler sammen. At bebyggelsen er logisk opbygget og ved sin indretning giver mulighed for et naturligt adfærdsmønster vil opleves stimulerende for både beboernes adfærd, for pårørende og servicerende gæsters orientering.

De nye bygninger disponeres, så der på grunden skabes en kantet struktur, der med sin form danner større og mindre skærmede udendørs opholdszoner med stedvise længere kig gennem bebyggelsen til det omkringliggende område. Ligesom det er tilfældet i dag, vil de enkelte huse på den ene side opleves som selvstændige og aflæselige enheder, der på den anden side indgår i en samlet karakterfuld bebyggelse i en grøn park.

Anlægget disponeres, så de eksisterende huse forbindes til en ny somatisk afdeling i to plan, som placeres på grundens vestlige del med adgang via ny hovedindgang i bebyggelsens midte. Vest for bygningen placeres plejehjemmets demensafsnit i en selvstændig bygning i to etager, mens bygningsafsnittet for beboere med Huntingtons Chorea disponeres på grundens sydligste del. Som en rygrad samles den centrale trafik til de enkelte afdelinger i et centralt gangsystem i forbindelse med hovedindgangen og med stor visuel kontakt til forskellige haverum.

Det er Arkitekt, Byggeøkonom og Projektleder Preben Christensen fra Friis & Moltke, der fortæller om byggeriet i videoen:

Kvarter- og Sundhedshuset i Aalborg Ø

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Ideen med det nye sundheds- og kvarterhus har været at skabe rammerne om et attraktivt fagligt miljø for læger og andet sundhedspersonale, men også at virke som et inviterende centrum i et ellers ensartet boligkvarter - et sted, hvor områdets beboere har lyst til at komme, også selvom de ikke er under behandling.

Vejen gennem huset danner en sløjfe -- en løsning, der giver korte afstande og gør det let at orientere sig. Gennemgående er et fælles strøg, der virker samlende i forhold til de forskellige funktioner -- også fordi brugere og beboere herfra har udgang til en række grønne gårdrum, henholdsvis haver i stueplan og tagterrasser på førstesalen. Det grønne element samt et rigt lysindfald er hele vejen igennem prioriteret højt.

Fakta:
Bygherre: Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Himmerland Andelsboligforening
Entreprenør: A. Enggaard
Ingeniør: Ingeniørfirmaet ISC
Arkitekt: C.F. Møller
Landskab: C.F. Møller
Omfang: 7500 m² (heraf 5000 m² til sundhedsfunktioner)

Det er Arkitekt Søren Tortzen fra C.F. Møller, der fortæller om byggeriet i videoen:

 

 

Science Center Skejby

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Science Center Skejby er et nyt center for life science, etableret af Byggeselskab Olav de Linde, i det tidligere trykkeri for Aarhus Stiftstidende. Bygningens lejere består bl.a. af privathospitalet Aleris-Hamlet A/S og forskningsafdelinger tilknyttet Aarhus Universitetshospital og ligger som nabo til den kommende udvidelse af Skejby Sygehus til Det Nye Universitetshospital.

Fakta:
Arkitekt og bygherre: Byggeselskab Olav de Linde
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S, Rambøll Danmark A/S
Byggeår: 2007-2011
Areal: 16.000 kvm

Det er Arkitekt Jan Olesen fra Byggeselskab Olav de Linde, der fortæller om byggeriet i videoen:

Plejecentret Lindehøj

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Lindehøj Centret blev bygget i 1982. Renoveret til 2-rumsboliger og udvidet fra 59 - 73 lejligheder i årene 2008-2011.

Centret ligger placeret i et område, hvor der tidligere var kolonihaver og tæt på Nørrestrand og med kig fra nogle af lejlighederne til Horsens Fjord.

Navnet Lindehøj tager udgangspunkt i de mange Lindetræer som omgiver centret. Lindetræet har også været med til at give afdelingerne navne.

Det er Bygningskonstruktør Birgitte Christensen fra Schwarz Arkitekter, der fortæller om byggeprojektet i videoen.

 

Ørestad Plejecenter

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Det nye plejecenter i Københavns Ørestad skal opfylde mange forskellige krav, fra mange forskellige lokale interessenter:
Huset skal fungere som et hyggeligt og stofligt hjem for 114 beboere, en effektiv og moderne arbejdsplads for personalet og samtidig som et vigtigt bymæssigt indspil i den nye storby-bydel Ørestad Syd.
Huset er udformet som mange forskellige adskilte volumener, der på den ene side skaber variation i plejecenterets indre, og samtidig opløser husets ydre form i elementer med en menneskelig skala i tråd med den ambitiøse lokalplan.
Husets mange altaner, terrasser, taghave og gårdhave tilvejebringer mange forskellige slags uderum, og tilgodeser både beboernes krav til intime gårdhaver, og Ørestadens høje storbyskala.
Stueetagen indrettes med almindeligt kendte funktioner som frisør, tandlæge, cafe mm., men alle disse funktioner er her indrettet som butikker, med indgang fra gaden, og bidrager dermed til livet i øjenhøjde.

Fakta:

ARKITEKT: JJW ARKITEKTER
BYGHERRE: KAB
SAMARBEJDSPARTNERE: NCC, DOMINIA & GHB LANDSKABSARKITEKTER
RÅDGIVNINGSFORM: TOTALENTREPRISE & PARTNERING
OPFØRELSESÅR: 2011 - 2012

Det er Partner Kaj Frederik Wohlfeldt fra JJW Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen herunder:

OBS: Tag med på vores "Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland" d. 20. november, hvor vi bl.a. besøger Ørestad Plejecenter. Studieturen er opvarmningsdagen på vores Konference om byggeri af fremtidens plejebolig 2012.

Hjertecenter Varde

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

HjerteCenter Varde er specialiseret i undersøgelse og behandling af hjertelidelser hos voksne. Hjertecentrets specialer er ballonudvidelser, hjertekirurgi og behandling af hjerterytmeforstyrrelser, hvor det er Skandinaviens største center. Øvrige specialer er: Radiologi/CT-skanning, Plastikkirurgi, Ortopædkirurgi og sportskirurgi, og Neuro- og rygkirurgi. Byggeprojektet bestod af et nyt hjertecenter med 42 sengepladser, behandlingsafsnit samt et mindre hotelafsnit til pårørende - i alt 5.300 m2.

Fakta:

Bygherre: HjerteCenter Varde A/S      
Størrelse: 5.300 m2
Omfang: Nyt hjertecenter med 42 sengepladser, behandlingsafsnit samt et mindre hotelafsnit til pårørende
Periode: 2008-2010
Totalrådgiver og ingeniør: Grontmij | Carl Bro
Arkitekt: Creo Arkitekter

Det er Arkitekt Finn Sørensen fra Creo Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen herunder:

Zakrisdal Vårdboende - Karlstad, Sverige

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Zakrisdals vårdboende är beläget i stadsdelen Zakrisdal och består av tre avdelningar; Långlyckan, Bellby och Skogstorpet. Zakrisdal är anpassat för yngre och äldre personer med demenssjukdom.
 
Alla lägenheter ligger i markplan och varje avdelning har en egen innegård med planteringar och trädgårdsmöbler. Det finns även en stor innergård med damm och vattentrappa, flaggstång och trädgårdsmöbler. Det finns också möjlighet att promenera runt huset innanför staketet. Där kan man sitta ner och se på djur och natur. Det finns två grillplatser.
 
Varje avdelning består totalt av 16 lägenheter som ligger i två vingar med 8 lägenheter vardera. Varje vinge har en egen matsal och ett vardagsrum med braskamin.
 
Vinterträdgården är ett stort samlingsrum på 100 m2 där man kan utöva olika aktiviteter.

http://www.sweco.se
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Media-Bank/Arkitektur-och-Design/?mbc=5398

Det er Arkitekt Eva Svensson fra SWECO Architects, der fortæller om byggeriet i videoen herunder:

Bostedet Lindebjerg

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Mangor og Nagel Arkitekter har sammen med Alectia vundet totalrådgiverkonkurrencen om ombygning og nybygning af og til bostederne Lindebjerg og Asabo i Assens Kommune.

I Lindebjerg drejer det sig om ombygningen af den gamle sanatoriumbygning med tilstødende funktionærboliger til tidssvarende plejeboliger samt nybygning af 12 plejeboliger i 'rækkehuse'.

Lindebjerg er placeret i et meget smukt kuperet haveanlæg som sit eget lille minisamfund, der er en vigtig del af Aarup by.

Fakta:
Bygherre: Assens Kommune
Byggesag: Ombygning og nybygning af plejeboliger
Størrelse: ca. 9000 m2
Type: Totalrådgivning
Arkitekt: Mangor & Nagel A/S
Landskab: Mangor og Nagel Plan+Landskab
Ingeniør: Alectia

Det er Arkitekt MAA Rasmus Polino Henk fra Mangor og Nagel Arkitekter, som fortæller om byggeriet i videoen:

 

Glesborg Plejecenter

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

De 60 plejeboliger i Glesborg Plejecenter er fordelt på 4 huse med 15 lejligheder i hvert. Fra hver lejlighed er der udgang til egen terrasse og indgang til det fællesareal, de 15 lejligheder er fælles om -- herfra også udgang til en atriumhave, hvor de forskellige årstider kan opleves.
 
De 4 huse er forbundet 2 og 2 med et fælles køkken i midten, hvor dagens måltider tilberedes. Køkkenet grænser op mod en fællesstue i hvert hus, som er beboernes opholdssted.   
Lejlighederne er på 38 kvm. og indeholder:

- køkken med køleskab og mulighed for tilslutning af kogeplader
- stue
- soveværelse
- badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler

http://www.glesborgplejecenter.dk/velkommen

Det er Adm. direktør Kim Fihl fra Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll, der fortæller om byggeriet i videoen:

 

 

Digterparken

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Norddjurs Kommunes nye plejecenter på Åboulevarden i Grenaa rummer 86 plejeboliger fordelt i 6 grupper samt et aktivitetscenter opført i 3 etager.

Plejecenteret er placeret i en lysning i et bynært skovareal, og skoven ses som et vigtigt bidrag til huset og arkitekturen. Der er lagt stor vægt på at bringe så meget naturligt dagslys ind i bygningen som muligt, og den store transparens mellem fællesrum og uderum inddrager omgivelserne som et naturligt element i huset.

Bygningen har et enkelt og moderne udtryk, der står i kontrast til skoven - beplantning og bygning er med til at fremhæve hinanden. Områdets fantastiske karakter spiller aktivt sammen med byggeriets arkitektur, hvor den indre cylinderformede kerne danner husets omdrejningspunkt, hvorfra de fire fløje spreder sig ud i landskabet, og trækker landskabet ind i byggeriet.

Fakta:
ANVENDELSE: 86 plejeboliger og dagcenter
ADRESSE: Åboulevarden, Grenaa
BYGHERRE: Norddjurs Kommune
ARKITEKT: KPF Arkitekter AS
LANDSKAB: KPF Arkitekter AS
INGENIØR: Stokvad & Kerstens
ENTREPRENØR: EU off. Fagentreprise
OMFANG: 6.400 m²
BYGGEÅR: 2009 -- 2011
BYGGESUM: 90 mio. kr.
HJEMMESIDE: http://www.digterparkenplejecenter.dk

Det er Chefarkitekt Zoran Juresa fra KPF Arkitekter, som fortæller om byggeriet i videoen nedenfor. www.kpf.dk

 

Knud Lavard Centret

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Centret indeholder 112 plejeboliger, et træningscenter og en café med plads til 120 personer, i nær tilknytning til 40 ældreboliger. Centret og ældreboligerne omkredses af et smukt, fælles haveanlæg.

Plejeboligerne er bygget som selvstændige lejligheder med fælles køkken, spise- og opholdsstue for hver 9 til 10 boliger.
 
Boligerne og plejen tilrettelægges efter tankerne bag leve- bomiljø, hvor der lægges vægt på muligheden for at kombinere det individuelle med socialt samvær.

Fakta:
Omfang: Pleje- og dagcenter med genoptræning, 112 plejeboliger og 40 ældreboliger
Bygherre: Ringsted Kommune, Domea, Andelsboligforeningen af 1941
Bruttoareal: 10.500 m2
Anlægssum: 160 mio. kr.
År: 2006

Det er Arkitekt Lotte Saalbach Andersen fra Thora arkitekter, som fortæller om byggeprojektet.

 

 

Plejehjemmet Falkenberg

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Plejecenteret på bakketoppen er omgivet af det smukke overdrevslandskab -- dette motiv har på flere måder inspireret til bygningens H-form. H'ets ben -- bygningens to langstrakte fløje -- bugter sig med landskabet og fremhæver det kuperede terræn. Samtidig dannes en slugt mellem fløjene, som lader landskabet passere gennem bygningen. De to bygningsfløje bindes sammen af et torv med fællesfunktioner og en et-etages bygning, der skaber forbindelse til landskabet på tværs af fløjene.

Plejecenteret er disponeret med dagcenter, produktionskøkken og administration i fløjenes sydlige ende, mens den nordlige ende rummer to boenheder. På 1. sal er de fire bogrupper disponeret i et let knækket gangforløb. Hver bogruppe samles omkring et stort gennemlyst fællesområde, som indeholder afskærmet køkken, stor beskyttet terrasse/altan samt spise- og opholdsstue.

Landskabet har fået en helt særlig betydning på Falkenberg. En sansehave er udviklet sammen med brugere og eksperter. Her er der arbejdet med havens helende elementer og deres positive indvirkning på ældre og demente.

Bygherre: Helsingør Boligselskab, Helsingør Kommune
Arkitekt: Arkitema K/S
Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen ApS
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
Antal boliger: 74
Areal: 7.150 kvm
Byggesum: 83 mio. kr.
Byggeperiode: juni 2008 - oktober 2010

Det er Arkitekt Dorthe Keis fra Arkitema Architects, som fortæller om projektet i videoen.

 

 

Plejecenter Othello

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Plejecentret Othello er udformet, så alle beboere kan drage nytte af den fine og markante omkransning af Fredskoven i Fredericia, den park-lignende karakter og den fantastiske udsigt udover Fredericia by.

Disse kvaliteter afspejles og inddrages aktivt i formgivningen af det nye center, i de enkelte boliggrupper og helt ind i selve boligen. Herved dannes en klar identitet og stemning, der i formen indeholder et løfte om en beskyttende intimitet.

Det er Indehaver og Arkitekt Ib Valdemar Nielsen fra Cubo Arkitekter der fortæller om byggeriet i videoen nedenfor.

http://www.fredericiakommune.dk/Plejecenterothello/menu/omothello/

Bygherre: Fredericia Kommune
Totalentreprenør: Hoffman A/S
Landskabsarkitekt: Thing & Wainø
Ingeniør: NIRAS
Udsmykning /Skilte: Tine Werner
Projektstade: Indviet 2009
CUBOs rolle: Arkitektrådgivning

 

 

Plejeboliger Vestervang

Projektet har været lang tid undervejs, idet lokalplanlægning, økonomisk overophedning samt finanskrise har gjort realiseringen vanskelig. Projektet blev oprindelig vundet i en arkitektkonkurrence i 2001 og er flere gange blevet ændret, herunder med en forøgelse til 60 boliger.

Projektet er på mange måder tiltænkt som et referenceprojekt for fremtidige plejeboliger, hvorfor der er integreret en række velfærdsteknologiske løsninger. Bygningernes interiør er præget af materialer i høj kvalitet med hensyn til holdbarhed, vedligehold samt ikke mindst æstetik. Hovedadgangsvejen til boligerne via hovedtrappen og elevatorerne er udsmykket af kunstneren Erik A. Frandsen.

I videoen herunder kan du høre Arkitekt Uffe Breinholt fra Regnbuen Arkitekter fortælle om byggeprojektet:

 

Hospice Djursland

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Arkitektens fornemste opgave i et hospicebyggeri er at skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet, selvværd og en værdig død. Hospice Djursland er først og fremmest et hus, der ligger i landskabet. Uanset hvor i bygningen, man befinder sig - ankomsten, sansehaven, orangeriet, atrierne, vagtstuen, dagligstuen, refleksionsrummet, patientstuerne - er det smukke landskab nærværende.

I arbejdet med Hospice Djursland har arkitektfirmaet C.F. Møller bestræbt sig på at skabe et meget humant hus. Det vil sige et hus, som ikke er en institution, men et hjem, hvor der både fysisk og mentalt er skabt rum til dem, der bor der i deres sidste tid, de pårørende og personalet. De gennemgående materialer er kobber, egetræ og glas, som spiller smukt og naturligt sammen med landskabet, og som giver varme til rummene.

Du kan høre den ansvarlige arkitekt, Klavs Hyttel, fortælle om projektet her:

 

 

Plejehjemmet Salem

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Plejehjemmet Salem i Gentofte har fire boenheder med plads til 45 ældre. Boenhederne er samlet omkring en dejlig atriumgård med vidunderlig udsigt til Gentofte sø. Boligerne er store og lyse med moderne hjælpemidler. Salems dejlige rammer er med til at skabe en hverdag fuld af glæde, samvær, tryghed og trivsel for beboerne.

Her nedenfor kan du høre Arkitekt og Direktør for Thora Arkitekter Rune U. Madsen, fortælle om byggeriet.

 

 

Plejecenter Dybenskærhave

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Dybenskærhave er et nyt plejecenter i Hvidovre med en moderne og tidssvarende indretning, kombineret med mindelser fra før i form af udsmykning med gamle sager.

Her nedenfor er det Arkitekt Rasmus Polino Henk fra Mangor & Nagel, der viser frem.

 


Rygårdscentret

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Rygårdscentret i Hellerup er et sammensat hus og består af:

Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.

Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.

Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Her nedenfor fortæller Arkitekt Rune Madsen fra THORA Arkitekter om byggeriet af Rygårdscentret.

 

Bookmark and Share