PrintVideoer om skolebyggeri

Her på siden finder du alle Nohrcon's videoer om skole- og institutionsbyggeri. På kortet kan du se, hvor alle videoerne er optaget. Klik på en knappenål og klik dig videre via linkene til de enkelte videoer. Bemærk at du kan zoome ind på kortet. Du finder også alle videoerne under kortet én efter én inkl. beskrivelser og fakta.

OBS: Gå ikke glip af vores årlige Konference om fremtidens skole og læringsrum.

Kig også gerne forbi vores LinkedIn-gruppe Fremtidens skolebyggeri eller vores Facebook-side om samme emne. Eller tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev om skolebyggeri.


View Nohr-Con videoer om skolebyggeri in a larger map

 

 

SOSU Sjælland Køge

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

BYGGEFAKTA:
TYPE:  Nybyggeri
ÅR:      2015
BYGHERRE:  SOSU Sjælland
ARKITEKT: Mangor & Nagel A/S
INGENIØR: Barion
Bygherrerådgiver: PPS-Consult
STØRRELSE: 3.200 m2
BYGGESUM: 48,0 mio. kr.
KORT: Lyngvej 24A,4600 Køge
YDELSER: Arkitektrådgivning

Indvendigt har målet været at skabe en skole, som medvirker til et godt indlæringsmiljø samt skaber optimale muligheder for socialt samvær, hvilket kan være nødvendigt i en uddannelse med lange praktikforløb.

Det høje atriumrum falder sammen med foyeren og kantinen, hvorfra det også er muligt at åbne op til den store multisal. En trappe `svæver´ fra plan til plan i tre etagers højde og skaber et fysisk og visuelt bindeled imellem etagerne. Trappen er husets sociale samlingspunkt, der sørger for, at eleverne på kryds af fag og uddannelser kommer hinanden ved i hverdagen.

I mediateket ligger læringstrappen, som kan ses ude fra Lyngvejen, den skaber et rum, hvor undervisningen kan foregå udenfor klasselokalerne.

Indvendig fremstår skolen meget i stil med SoSu-skolen i Holbæk for at skabe en let aflæselig identitet og sammenhæng mellem skolerne. Materialerne er en kombination af det rå og det bløde, såsom beton, stål og træ. Dette giver skolen den rette atmosfære af et professionelt læringsmiljø blandet med de bløde værdier, som SoSu’s uddannelser også repræsenterer.

Det er Arkitekt Sabine Kjærulff fra Mangor & Nagel Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen herunder:

 

 

 

DTU Skylab, Lyngby

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Projekt:
Innovationsfaciliteter for studerende, forskere og virksomheder, DTU Lyngby - Danmarks Tekniske Universitet
Klient: DTU Campus Service
Periode: 2013 - 2014
Areal: 1.600 m²
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter

Fra nedslidt værksted til moderne innovationshal:
DTU SKYLAB fungerer som et community for alt innovationsrelateret på DTU - en platform for udvikling og udveksling på tværs af fagligheder. Hér varetages både entreprenørskab, konferencer og kurser såvel som startup events, bootcamps og talentforløb.
Synergi, samarbejde og synlighed har været bærende for et projekt med fokus på at skabe værdi ud af viden. Som flagskib for DTU fremstår SKYLAB som en invitation for både studerende og virksomheder - et konkret eksempel på det afgørende samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv.

Det er Arkitekt Helle Juul fra JUUL | FROST Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen.

 

 

Langelinieskolen - Kastelsvej, København

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Projektet er en sammenlægning af Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen. Med dette projekt er der arbejdet med at opnå en enkel og klar disponering med alle klasser samlet i årgange med mulighed for undervisning i klasserne enkeltvis og på tværs af årgang og klassetrin.

Specialskolen SPK bliver en integreret del af skolen på alle klassetrin med moderne lydanlæg, der giver hørehæmmede børn med CI-implantat mulighed for at følge almindelig undervisning i en folkeskole.

Skolen på Kastelsvej undergår en gennemgribende ombygning med to nye tilbygninger i tre plan, indeholdende basislokaler, faglokaler og fritidstilbud. Desuden opføres en ny gymnastiksal, og der bliver foretaget omfattende ombygninger og opretning af de eksisterende bevaringsværdige bygninger, herunder renovering af eksisterende blyholdige vinduer samt opgradering af tekniske installationer.

På Langelinieskolen opføres en ny tilbygning, som en udfyldning i en eksisterende husrække. Tilbygningen er i tre plan og indeholder faglokaler, basislokaler, nedgravet gymnastiksal og en stor opholdstrappe ud til skolegården.

Der har været foretaget forundersøgelser og miljøsanering for asbest, bly og PCB, samt projekt for udbedring af rådskader i tagkonstruktioner. På begge matrikler udføres byggearbejderne samtidigt med at skolerne er i brug, hvilket sker igennem en nøje rokadeplanlægning og planlægning af bygningsarbejderne.

Bygherre: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme KEjd,
Arkitekt: NOVA5 arkitekter as, totalrådgiver for alle faser inkl. byggeledelse.
NOVA5 har forestået programmering, dispositions- og projektforslag, myndighedsbehandling og hovedprojekt og EU udbud. I udførelsesfasen varetager NOVA5 byggeledelse og fagtilsyn.
Ingeniør: Wissenberg A/S
Anlægssum: 160 mio. kr.
Honorarsum: 12 mio. kr.
Areal: 400 m² nybyg, 11.800 m² ombyg

Det er Adm. direktør og partner, Hanne Vinkel Hansen, fra NOVA5, der fortæller om byggeprojektet i videoen:

 

 

 

 

 

Frederiksbjerg Skole, Aarhus

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Frederiksbjerg Skole er det første nyopførte skolebyggeri i Aarhus midtby i 100 år. Skolen, som også rummer en integreret børnehave og fritidsklub, er opført på grunden for den tidligere Sct. Annagades Skole.

Skolen er organiseret i klynger, der er placeret omkring et fælles atrium. I forbindelse med atriet findes fælles faglokaler, fagtorv og pædagogiske køkkener. Rumligt bevæger man sig fra det store, åbne atriumrum gennem de mellemstore, definerede fællesområder i klyngerne til de mindre, trygge stamlokaler. Strukturen repeteres op gennem de øvrige tre etager. Børnehaven, indskolingen og administrationen er placeret i stueetagen og på 1. sal, mellemtrinnet på 2. sal og udskolingen på 3. sal.

Udearealerne på terræn er suppleret med store terrasseanlæg på samtlige etager, som er helt eller delvist integreret i facaden. De store terrasser fungerer som nærlege- og undervisningsområder for klyngerne, og på tagterrassen er der en indhegnet boldbane og et område med siddemøbler, hvorfra man kan nyde udsigten over byen. Uden for almindelig skoletid er lokalerne, herunder boldbaner, –sale, udearealer og terrasser, åbne for offentligheden og foreningslivet.

Den nye skoles facader er opført i genbrugstegl, hvoraf en del stammer fra den tidligere Sct. Annagades Skole. Generelt fremstår byggeriet i materiale- og farvevalg som et levende og dynamisk sted, hvor såvel børn som voksne kan finde identitet i udformningen af nærmiljøet, men også i skolen som helhed.

Visionen for byggeriet er at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i lokalområdet. Skolen danner således rammen om et pædagogisk og idrætsligt miljø, hvor børn og voksne trives, og hvor børnene får optimale muligheder for udfoldelse og læring. Det sker med udgangspunkt i arkitektoniske virkemidler som rum, dagslys og materialitet og med fokus på læring gennem bevægelse og sansning.

Det er Projektleder/Specialkonsulent, Henrik Rudfeld, fra Aarhus Kommune, der fortæller om byggeriet i videoen:

 

 

 

Marselisborg Gymnasium, Aarhus

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Byggefakta:
Bygherre: Marselisborg Gymnasium
Samarbejdspartnere: Hoffmann A/S, Rambøll A/S, Landskabsarkitekterne Boldt & Henningsen
Adresse: Birketinget 9, 8000 Aarhus C
Byggesum: 45 mio. kr.
Areal: 4900 m2
År: 2011-2013
Præmiering: 1. præmie i totalentreprisekonkurrence
Ydelser: Totalentreprisekonkurrence

Udvidelsen består af en ny klassefløj mod nord, der bindes sammen med det eksisterende gymnasium af en ny 2-etagers kantine og, mod syd, en ny multihal med tilhørende omklædning- og fitnessfaciliteter.

Rygraden i det ”nye” Marselisborg Gymnasium bliver et gadeforløb, der binder hele gymnasiet sammen – en rambla. Gadeforløbet starter i den nye undervisningsfløj mod nord og bevæger sig gennem kantinen og det eksisterende gymnasium og ender ud i en stor opholdstrappe ved multihallen.

Kantinen bliver Gymnasiets nye pulserende hjerte, hvor man mødes. Rummet er lyst og åbent og giver byen udenfor et indblik i gymnasiets liv.

De nye bygninger respekterer og harmonerer med det smukke gamle gymnasium samtidig med, at det samlede byggeri signalerer et moderne, fremadskuende og udadvendt gymnasium.

Det er Hans-Jørn Borgen Paulsen, Indehaver og arkitekt i GPP Arkitekter, der fortæller om byggeprojektet i videoen:

 

VUC - Campus Tønder

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Campus Tønder, er en samling af tre selvstændige undervisningsinstitutioner. De to eksisterende institutioner, Tønder Handelsgymnasium og Handelsskole samt EUC, udvides, og får selskab af en helt ny bygning, der fremover skal rumme VUC’s afdeling i Tønder.

Både udvidelsen af de eksisterende skoler, samt den nye VUC bygning udføres med en zinkbeklædning i to forskellige nuancer, hvilket giver en arkitektonisk sammenhæng,der hidtil har manglet i området. Ved at benytte forskellige greb sikres det, at de tre institutioner fortsat bevarer en selvstændig identitet i det samlede Campus.

ZENI har sammen med 5E Byg og Rambøll vundet konkurrencen om opførelsen af Campus Tønder.

Det er arkitekt og partner Torben Engsig Svan Sørensen fra ZENI Arkitekter, som fortæller om byggeprojektet i videoen:

Malmö Högskola - Niagara

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Den nye forsknings- og undervisningsbygning til Malmö Högskola, ’Niagara’, ligger centralt placeret på Universitetsholmen i Malmø - et tidligere havne- og industriområde. Holmen er i øjeblikket under gennemgribende forandring med flere store nybyggerier, hvor ’Niagara’ fungerer som symbolbygning for højskolens samlede campus.

Anlægget er en komposition af tre bygningsvolumener i henholdsvis 7, 9 og 13 etager, der er sammenføjet til én arkitektonisk helhed, karakteriseret af svungne former og afrundede hjørner. Mellem de tre bygningsvolumener åbner sig et spektakulært atrium, bygningens hjerte, under tagterrassens store ovenlys. Hver etage har en unik form mod atriummets åbning, som gør det lysstærke rum levende og dynamisk.

Byggeriet har opnået Silver-certificering i systemet Miljöbyggnad, bl.a. i kraft af et meget lavt energiforbrug.

Det er arkitekt Robert Janson fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som fortæller om byggeprojektet i videoen:

Nærum Gymnasium Multihus

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Byggefakta:
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen A/S
Ibrugtagning : 2015
Areal: 2.000 m²
Anlægssum: 40 mio. DKK
Samarbejdspartnere: EKJ Rådgvivende Ingeniører A/S

Med udgangspunkt i Nærum Gymnasiums status som sciencegymnasium og gymnasiets ønske om at styrke dets grønne og naturvidenskabelige profil har Nærum Gymnasium ønsket at etablere et multihus.

Multihuset, med kapacitet til 6 gymnasieklasser, vil sammen med resten af gymnasiet kunne opfylde det faktiske behov for faglokaler og rummelighed, som gymnasiets forventede optag de kommende mange år tilsiger. Multihuset rummer kreative og innovative læringsmiljøer, hvor elevernes kompetencer er i fokus.

Bygningen er bygget op som en ellipse med placering af fleksible klasserum, grupperum, fremvisningsrum og kontorer i ellipsens periferi. Centralt i bygningen ligger et ellipseformet dobbelthøjt værksteds- og samlingsrum med kontakt til alle de omkringliggende funktioner. Der er tale om et hybridhus uden egentlige fagspecifikke områder i traditionel forstand, hvor fagområderne kan glide over i hinanden og bindes sammen via centralrummet.

Multihuset opføres umiddelbart ved siden af det eksisterende Nærum Gymnasium. Dette byggeri er resultatet af en 1. præmie i arkitektkonkurrence, som Dall & Lindhardtsen A/S vandt i 2000. Dette byggeri omfatter et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Nærum Gymnasium er præmieret af Søllerød Kommune i 2004.

Byggeriet udføres i lavenergiklasse 2015.

Det er Kjeld K. Knudsen, Arkitekt MAA, Partner, og Adm. Direktør fra  Dall & Lindhardtsen A/S, der fortæller om byggeriet i videoen.

Skolen i Sydhavnen, København

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Byggefakta:
Bygherre: Københavns Kommune, Børne & ungdomsforvaltningen
Areal: 10.500 m2 (+ 10.000 m2 option)
Arkitekt: JJW ARKITEKTER
Samarbejdspartnere: Rådg. ingeniørfirma Niras, idrætskonsulenterne Fl. Overgaard og Maria Davidsen, PK3 Landskab samt billedkunsteren Peter Holst Henckel
Rådgivningsform: Totalrådgivning
Opførelsesår: Forventes 2009-2014
Projekteringsledelse: JJW Arkitekter

Skolen bliver Sydhavnens nye skib. Et skib, hvor eleverne går ombord for at begynde deres dannelsesrejse. Indvendigt vil skibet opleves som en varieret by, hvor de forskellige rum optræder som byens sædvanlige miks af huse, værksteder, butikker, gader og pladser.

Disse mange forskellige rum giver stor fleksibilitet og skal inspirere til en mangfoldig anvendelse. Og samtidig udformes skolen, så den understøtter dens naturlige rolle som bydelens nye centrum. Et element der var centralt, da JJW ARKITEKTER vandt den internationale arkitektkonkurrence i 2006.

– Vi bringer skolen ud i byen, samtidig med at vi bringer byen ind i skolen. Vi lader nærmest byens gade fortsætte ind igennem skolen på den ene side, mens vi mod havnen åbner skolen helt op. Her gør vi skolens tage til en del af byrummet ved at udforme bygningen således, at det bliver muligt at gå på den. Og inden for udformer vi skolen således, at faglokaler og fælles-faciliteter kan facilitere byen på bedste vis udenfor skolens normale åbningstid, fortæller arkitekt og associeret partner Lars B. Lindeberg fra JJW ARKITEKTER.

SKOLENS PÆDAGOGISKE SÆRKENDE
Sydhavn Skole får særligt fokus på det naturvidenskabelige og med sin beliggenhed ved vandet fokuseres specielt på det maritime. Ved ankomsten passerer man science området med biologi-, fysiklokaler mv. – og til sløjdlokalet, som har fået navnet Værftet, er der porte, som giver mulighed for at tage store projekter med ind i bygningen eller flytte arbejdet ud til vandet udenfor. Vandet bliver en integreret del af børnenes hverdag, og fagfolk fra Det Maritime Ungdomshus har udviklet guidelines for en dagligdag tæt på vandet.

Den nye skole bliver både med sin profil og arkitektur en moderne skole, der understøtter klasseundervisning såvel som tværfagligt projektarbejde. Skolen vil således både kunne optage tidens og fremtidens pædagogiske undervisningsformer. Derudover har arkitekterne fokuseret på at skabe de optimale rammer for personalet, fordi det er en kendsgerning, at de bedste resultater opnås der, hvor skolens personale trives.

Det er Indehaver og Arkitekt Lars Birn Lindeberg fra JJW Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen herunder:

Kolding HF og VUC

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Byggefakta:
Bygherre: Kolding HF og VUC
Arkitekt: RUM arkitekter og KONTUR arkitekter
Areal: 6000 m²
Anlægssum: 84,8 mio.
År: 2012
Status: 1. præmie i Arkitektkonkurrence, under projektering
Samarbejde: RUM Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Ansvarsområde: Konkurrenceprojekt og projektering

Med dette projekt tager Kolding HF & VUC nogle betydningsfulde skridt i grundlæggelse og udvikling af Design City. Det stiller klare krav og forventninger til byggeriets arkitektoniske kvalitet og herunder dets evne til at understøtte bydelens planmæssige betingelser og visioner.

Men skolens rolle som "first mover" skaber samtidigt også fantastiske muligheder for grundlæggende at præge bydelens kulturelle udvikling og sætte kursen for et inspirerende møde mellem naturen, byen og fremtidens undervisningsmiljø.

Det er partner og arkitekt Karin Elbek fra RUM arkitekter og partner og arkitekt Rikke Hinkbøl Jensen fra KONTUR arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen herunder:

Dyvekeskolen på Amager

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Som en del af “Ny skolestruktur Amager” har KANT renoveret og ombygget Dyvekeskolen til en 4-sporet skole for 0.– 6. klassetrin plus 1 fuld specialklasserække. Skolens indretning er blevet målrettet skolens nye fokus som ”Den digitale profilskole”, og er blevet taget i brug i august 2014.

Ombygningen er blevet tilpasset alle faciliteterne til indskoling og mellemtrin, mens helhedsrenoveringen har omfattet en generel fornyelse af skolens undervisningsmiljøer med forbedring af akustik, lys, ventilation og it-installationer. Hertil har der været udskiftning af taget og nyanlægning af skolegården.

KANT arkitekter har løst opgaven i samarbejde med COWI efter at have vundet et miniudbud under BUF’s rammeaftale for skoler. Ulla Kjærvang har i de indledende faser været tilknyttet projektet som skolefaglig konsulent, mens Kragh & Berglund har været landskabsarkitekter.

På Nohr-Con’s ”Konference om byggeri af fremtidens skole 2014” løb Dyvekeskolen på Amager i København med hæderen som "Årets skolebyggeri 2014" foran fire andre nominerede skoleprojekter. Juryen fremhævede Dyvekeskolen for en vellykket renovering og udvikling af en 1970’er skole – i sidste ende var det dog en offentlig afstemning, der afgjorde kåringen. Overborgmester i Københavns Kommune, Frank Jensen, roste bl.a. Dyvekeskolen for sin bæredygtige helhedsrenovering. Læs mere om kåringen her.

Du kan høre Partner Uffe Bay-Smidt fra KANT Arkitekter fortælle om byggeriet herunder:

 

Sølystskolen, Silkeborg

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

I forbindelse med Nohr-Con's Konference om byggeri af fremtidens skole 2014, hvor vi bl.a. kårede Årets skolebyggeri, tog Nohr-Con forinden ud og besøgte Sølystskolen i Silkeborg, som var en af de nominerede skoler til prisen, for at høre hvad eleverne og lærerne synes om de nye omgivelser og implementeringen af den nye skolereform.

Den pædagogiske udvikling har været drivende kraft for design af byggeriet. Processen, som har været forankret i et tæt samspil mellem skolen og RUM, blev i forbindelse med nomineringen beskrevet som forbilledlig. Det afspejles da også i filmen, hvor repræsentanter for lærerne udtrykker stor tilfredshed med brugerinddragelsen og personalets indflydelse på projektets udvikling.

RUM vandt i 2011 opgaven som totalrådgiver ifm. modernisering af Sølystskolen, som tog afsæt i sammenlægningen af Nørrevangskolen og Nordre Skole. Kimen til projektets udvikling har været helhed og samspil mellem nyt og gammelt ud fra devisen: ”Størst mulig værdi for pengene”.

Sølystskolen byder nu velkommen til en ”ny skole” der rummer både transparente og mere lukkede læringsrum samt karakterfulde rum-møbler, der skaber anderledes steder til leg og læring. Landskabet inviterer til bevægelse og udendørs ophold. Et gennemgående fokus på samspil mellem skole og lokalsamfund afspejles i en offentlig sti, der leder direkte ind gennem skolens center med folkekøkken, læringscenter og café.

Arkitekt, landskabsarkitektur og totalrådgiver: RUM
Akustikløsning: Troldtekt

Du kan høre elever, lærere og arkitekt/partner Karin Elbek fra RUM fortælle om skolebyggeriet herunder:

Christiansfeld Skole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Ibrugtagning: skolestart (aug.) 2013
Bruttoareal: 3.000 m2 + 7.000 m2 renovering
Bygherre: Kolding Kommune
Arkitekt: Kjaer & Richter
Totalentreprenør: Hoffmann
Ingeniør: Alectia
Landskabsarkitekt: GBL
Jord/Kloak: Hans Tobiasen A/S
Kunstner: Peter Holst Henckel

Kolding Kommune ønskede en tidssvarende, samlet Christiansfeld Skole, der lever op til kravene i folkeskoleloven. Projektet omfatter en 2-sporet grundskole med en tresporet overbygning og integrerede SFO-faciliteter for 0.-3. årgang. Skolen indeholder ligeledes faciliteter for ungdomsskole, specialcenter og byens folkebibliotek.

Christiansfeld Skole var oprindelig fordelt på 3 forskellige adresser i byen. Med om- og tilbygningen af den største af skolerne samles alle funktioner på Gl. Kongevej og der åbnes helt nye muligheder for et stærkt fællesskab skole og lokalsamfund imellem.

Den nye Christiansfeld Skole er en skole med ca. 600 elever foruden personale, ungdomsskole og folkebibliotek. Det har derfor været vigtigt at få nedbrudt den store skala til en række miljøer målrettet de forskellige alderstrin, samtidig med at skolen fremstår og opleves som én helhed.

Skolen på Gl. Kongevej er beliggende i et ældre bygningskompleks, der lukker sig om skolens nuværende gårdrum. Den eksisterende bygningsmasse fremstår som markante gule teglvolumener, der trods løbende om- og tilbygninger, rummer en række funktionelle udfordringer.

Det er Arkitekt Liv Bach Henriksen fra Kjaer & Richter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Vibeengskolen, Haslev

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Vibeengskolen er en 3-sporet folkeskole, der rummer 500 elever på indskoling- og mellemtrinniveau og som har sit primære fokus at integrere bæredygtighed og pædagogik i en lavenergi-skole i Energiklasse 1. Skolen er et resultat af en indbudt arkitektkonkurrence.

Skolen er kendetegnet ved sit røde ydre og tagfladens forskellige knæk, der skaber kiplignende motiver i facaden og rumlig variation i interiøret. Samtidig giver den varierende tagflade optimale muligheder både for montering af solpaneler og for nordvendte lysåbninger. Aktive tiltag, der er med til at sikre en lavenergiskole.

Skolen er tænkt indefra og ud med et greb, der favner hele grunden og det landskab, der omgiver skolen. For at sikre dette greb har vi tegnet skolen med en stjerneformet organisering af funktioner og aktiviteter, hvor det centrale hjerterum både er ankomst-, samlings- og fordelingsrum til alle skolens aktiviteter. Hjerterummet er et landskabeligt rum i flere niveauer, der optager grundens terrænfald. Det er det sted hvorfra skolen henter sin energi - og det centrale omdrejningspunkt, man søger hen til for at få inspiration i mødet med andre. Vibeengskolen signalerer børn og leg med sit røde ydre og sine aktiverende læringsmiljøer både inde og ude.

Skolens landskab er udviklet med fokus på læring med støtte fra lokale- og anlægsfonden og Realdania.

Skolens idé og koncept er skabt af Arkitema Architects i forbindelse med arkitektkonkurrencen på basis af et byggeprogram udarbejdet af Cowi A/S. Efter arkitektkonkurrencen blev projektet færdigudviklet i nært samarbejde mellem Faxe Kommune, brugerne og rådgiverteamet. Der er gennemført omfattende brugersamarbejde.

Adresse: Haslev, Midt Sjælland
År: 2013-
Omfang: 6.430 m²
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Architects
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Cenergia
Bygherrerådgiver: Cowi A/S
Entreprenør: Brdr. Thybo
Pædagogisk konsulent: Malou Juelskjær

Det er arkitekt Dorthe Keis fra Arkitema Architects, som fortæller om byggeriet i videoen herunder:

Roskilde Tekniske Skole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Fakta:
Areal: 17.000 ² - første etape 5.600 m²
Arkitekt: Christensen & Co
Projektet er lavet i samarbejde med Kragh & Berglund Landskabsarkitekter og ALECTIA

Roskilde Tekniske Skole er en alsidig uddannelsesinstitution med 3000 daglige elever, 350 ansatte og en årlig omsætning på 300 mio. kr. Skolen har en bred vifte af erhvervsrettede uddannelser lige fra anlægsgartner og snedker til teknisk designer, smed og webintegrator samt en række kurser og htx. Skolen bor i dag på flere adresser i Roskilde og ønsker at skabe et visionært, udfordrende og robust bud på, hvordan skolens forskellige uddannelsesretninger kan samles omkring nye undervisningsfaciliteter. Herunder hvordan den nye skole kan kobles sammen med Musicon-området så de to områder, Musicon og det nye campus udnytter, understøtter og styrker aktiviteter og liv i hele området.

Det er Arkitekt og Direktør Michael Christensen fra Christensen & Co arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen her:

Ny Fredensborg Skole Vilhelmsro

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Ny Fredensborg Skole er en ny tosporet skole med multihal ved Vilhelmsro. Inspiration til skolens struktur er hentet fra det omgivende landskab af skov og eng. De enkelte skolehuse fremstår som 'træer' i skoven med grove værksteder i stuen i direkte tilknytning til skovbunden, og fordybelse og koncentration på 1. sal i nicher og kroge med udsyn til trækronerne. Musikhus og Eksperimentarium placeres som gæster på engen med plads til larm, aktivitet og store eksperimenter.

Fakta:
År: 2010-2013
Størrelse: 8.900 m2
Bygherre: Fredensborg Kommune
Lokalitet: Vilhelmsro, Fredensborg
Entrepriseform: Totalentreprise - 1.præmie i indbudt konkurrence
Arkitektrådgiver: RUBOW arkitekter A/S
Ingeniør: Oluf Jørgensen A/S & Lars Ørtoft
Landskabsark.: Lassen Landskab A/S
Totalrådgiver: GVL Entreprise A/S

Det er Arkitekt og Partner Susanne Hansen fra Rubow Arkitekter, som fortæller om byggeriet i videoen her:

Bagsværd Skole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Forud for årets konference om byggeri af fremtidens skole, var Nohr-Con ude på den nybyggede Bagsværd Skole for at høre, hvad nogle af eleverne og lærerne synes om skolen.

Bagsværd Skole er en ny 3-sporet skole til erstatning for de sammenlagte Søndergård Skole og Bagsværd Skole. Den nye skole udgøres af to toetages bygningsfløje, der ligger på langs af grunden, forskudt for hinanden. Centralt bindes fløjene sammen på tværs af et fællesområde i tre etager. De to fløje rummer basisområder - mellemtrin og udskoling mod vest og indskoling / fritidsordning mod øst. Skolens kompetencecenter, kantine, samlingssal og øvrige fælles faciliteter er placeret i centralområdet, hvor kælderen rummer magasin og teknikrum.

Det er arkitektfirmaet Nøhr & Sigsgaard, som har tegnet skolen.

Fakta:
Bygherre: Gladsaxe kommune
Ingeniør: Dominia as
Landskab: GHB Landskabsarkitekter
Omfang: 11.000 m2
Anlægssum: 200 mio. kr.

DTU Compute - Lyngby

Christensen & Co Arkitekter har lavet bygningen i samarbejde med Kragh & Berglund Landskabsarkitekter, Henrik Larsen Rådg. Ingeniører og Anders Christensen Rådg. Ingeniører. Den nye bygning er tænkt som et "mikro-campus" med plads til vidensudvikling, vækst og de landskabelige kvaliteter, der allerede kendetegner DTU i Lyngby. Den 4.500 m² store nybygning skal indeholde faciliteter til undervisning, forskning, administration og udstilling - samt selvstudier og sociale møder. Bygningen kommer til at ligge på ankomstpladsen til en række centrale undervisningsbygninger.

Bygningen er designet til at være en lavenergi klasse 1 bygning. Dette er resultatet af en integreret løsning baseret på en optimeret klimaskærm, nyt revolutionerende hybridventilationssystem og en høj dagslysudnyttelse, der tilsammen bringer varme- og elforbrug ned på et meget lavt niveau. Derudover plantes der 22 indvendige træ er, som hjælper bygningen med at trække vejret og holde et godt og sundt indeklima.

Fakta:
Titel: DTU Compute - Institut for Matematik og Computer Science (Bygning 324)
Klient: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Areal: 4.600 m²
Arkitekt: Christensen & Co Arkitekter

Det er Arkitekt og Direktør Michael Christensen fra Christensen & Co Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen herunder:

 

Nordstjerneskolen - Frederikshavn

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Frederikshavn Ny Byskole er en stor skole med ca. 1.200 elever fordelt på fire spor og et stort specialklasseafsnit. Skolen har med sin stjerneform klasselokaler, der alle ligger direkte ud mod facaden og dermed lyset og luften. Samtidig etablerer stjerneformen optimale forhold for naturlig ventilation og med let adgang til det fri. Skolen er i to plan fordelt som ét plan for de mindste og to plan for de ældste elever. Oven på det laveste plan etableres tagterrasse med 750 m² solceller, og skolen opnår dermed lavenergiklasse 2020. Stjernen har sit centrum på et fælles torv, hjerterummet, hvor alle skolens zoner mødes -- et læringscentrum, der understreges med en stor, rød skulpturel trappe. Skoletorvet er det store centrale fællesrum, som alle afdelinger ligger ind imod. Det er skolens dynamo, hvor både faglighed og mulighed for socialt samvær væves sammen i et inspirerende miljø. Hver tak på stjernen udgør en afdeling for to årgange med sin egen identitet, indrettet på sin egen måde, rettet mod præcis den aldersgruppe, der skal bo der. Arkitema Architects vil således underdele en ellers meget stor skole, og skabe miljøer i en skala, som alle kan indtage og forholde sig til, og hvor der er trygt og inspirerende at være.

Fakta:
Adresse: Olfert Fischersvej, Frederikshavn
Omfang: 13.500 m2
Opførelsesår: 2012
Bygherre: Frederikshavn Kommune/Team OPS
Arkitekt: Arkitema Architects
Totalentreprenør: MT Højgaard
Ingeniører: MT Højgaard og Brix & Kamp
Øvrige rådgivere: Arkinord, Dan Ejendomme, DnB NOR Bank ASA

Det er Arkitekt og Kreativ leder Pernille Østergaard Svendsen fra Arkitema Architects, der fortæller om byggeriet i videoen:

Nordstjerneskolen i Helsinge

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Fredag den 18. januar 2013 indviede undervisningsminister Christine Antorini Nordstjerneskolen i Helsinge (tidl. Helsinge Skole) og udtalte sig meget rosende om skolen - hun havde lutter lovord til det lyse byggeri med de mange skæve vinkler, som hun mener er et billede på, hvordan en folkeskole ideelt skal se ud.

Den indeholder alt, hvad man skal tænke på, når man indretter en folkeskole. Pædagogik, leg og læring kan gå hånd. Det er en skole, der vil få eleverne til at glæde sig til at lære mere, når de skal videre, sagde hun og pegede blandt andet på, at sammenhængen mellem teori og praktik i form af udekøkkener og udelaboratorier er vejen frem.

I tilknytning til skolen findes en ny svømmehal til brug for både skolen og Helsinges borgere. Den samlede udbygning er på 11.000 m2 med den tilknyttede svømmehal og er resultatet af en vunden OPP konkurrence i 2010.

Fakta:
Bygherre: Helsinge Skole OPS A/S
Arkitekt: Creo Arkitekter A/S
Totalentreprenør: E. Pihl & Søn A.S
Ingeniør: E. Pihl & Søn A.S
Energiklasse: Lavenergiklasse BR2015
Byggesum: 215 mio. kr.
Byggeperiode: Marts 2011 - januar 2013

Det er Projektleder og Arkitekt Poul Janum fra Creo Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen:

Skagen Skipperskole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Owing to its sculptural form and unique location on the waterfront of Skagen, the school building will become a prominent landmark for the education of skippers and chief officers.

Skagen Skipperskole frames the future education of skippers and chief officers for the Danish fishing fleet and merchant marine and by its sculptural form and unique location on the waterfront of Skagen the building will become a prominent landmark for the city.
 
Because of its unique location at the historic waterfront of Skagen the building is designed as a "hinge" between the city and the harbour and the openness towards both the city and the harbour is reflected in its sharp sculptural form which in a maritime gesture communicates with the surrounding cityscape.
 
The design of the school is based on the three elements the sea, the ship and the navigation which all are closely related to shipping. The maritime expression is also emphasized in the distinctive balcony, which like a ship deck embraces the first floor and takes advantage of the magnificent sea view, as well as the facade which is covered with white glass surfaces, creating a bright Nordic expression.
 
The building is also designed to ensure a healthy indoor climate without burdening the environment by integrating innovative technology with simple, but effective solutions such as the large balcony at the first floor which protects against, but also takes advantage of the heat of sunlight.

Det er Konstruktør og Leder af Aart Build Thomas Hjortlund Svendsen fra Aart Architects, der fortæller om byggeriet i videoen:

 

 

Høng Skole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Projektet er byggeri af en ny 4-sporet overbygningsskole i Høng. Opgaven var at udarbejde program, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt samt byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn.

Skolen indeholder, udover basislokaler, faglokaler til science fagene og design/håndværksfagene, et åbent caféområde med tilhørende faciliteter til hjemkundskabsundervisning, pædagogisk udviklingscenter og center til specialundervisning, skolens administration, samt opholds- og arbejdsrum til personalet.

Udearealerne, indeholder legearealer, cykelparkering, skolegård og udeundervisningsrum. Desuden boldbane, opholdsarealer og amfiområde. Der er arbejdet med uderum af meget forskellig karakter, samt med at uderummene skal forholde sig til den aktivitet der er inde i bygningen. Der er således en "stående invitation" til at bevæge sig ud i området.

Skolebygningen lægges på en vandret flade der med en organisk form og præcis kant markerer overgangen til omgivelserne. Skolegården ligger så at sige 'uden på' skolen og fungerer både som lege-, undervisnings- og opholdsområde. Formsproget er legende og flydende i kontrast til de øvrige bygningers stramme geometri. Skolens øvrige udearealer udformes enkelt og med et 'naturligt' og vildt præg. Skolen er opført som lavenergibygning.

Fakta:
Arkitekt: Hou + Partnere Arkitekter A/S, http://www.hplus.dk
Bygherre: Kalundborg Kommune
Type: Børn & Uddannelse
År: 2012
Areal: 5.800 m2
Projektsum: ca. 80 mio.
Ydelse: Totalrådgivning/LandskabIndretning
Form: Nybygning
Samarbejdspartnere: Hamiconsult A/S, Henrik Larsen A/S
Entreprenør: Dansk Boligbyg as
Entrepriseform: Hovedentreprise

Det er Arkitekt Ann-Helene Kappel Nilsson fra Hou + Partnere Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen:

UCC Campus Nordsjælland

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

UCC, University College Capital, ønsker at samle flere uddannelser omkring eksisterende bygninger ved Hillerød Station. Derfor har UCC aftalt med SEB Ejendomme at opføre et nyt byggeri i tilknytning til eksisterende bygninger.

Det samlede bygningskompleks er planlagt til at rumme op til 1700 studerende med tilhørende faciliteter for undervisere og administration. Desuden skal byggeriet rumme CFU (Center for Undervisningsmidler for folkeskolen), KLEO Sundhed (efteruddannelse og konsulentvirksomhed for sundhedssektoren) og TMC (forskning for folkeskolen).

Nybyggeriet er det første byggeri på et område, der tidligere har været jernbaneterræn og nu udvikles til et tæt bymæssigt område med institutioner, boliger, butikker m.v.  Nybyggeriet vil rumme undervisningsfaciliteter, placeret på 3 etager omkring et indre atrium. Stueetagen udføres med ekstra rumhøjde og her etableres et auditorium samt sale for undervisning i bevægelse, lege og drama.  Gulvet i atriet udformes som et indre torv med trappeanlæg til at optage grundens niveauspring.  Dette indre torv vil kunne fungere sammen med det bytorv, der etableres umiddelbart uden for hovedindgangen. Undervisningsrum på etagerne placeres ud mod de ydre facader. På balkonerne ind mod atriet etableres plads for gruppearbejde o.lign.

Det er Projektarkitekt Lone Køhler fra Hou + Partnere Arkitekter A/S, der fortæller om byggeprojektet i videoen. http://www.hplus.dkSophienborgskolen

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Skolen er bevidst skabt som en skole med fritstående bygninger placeret i de parklignende arealer. Første bygning er de gamle bygninger, dernæst er der gjort plads til en separat bygning til musik, og i 'baghaven' er første etape opført og ligger smukt som sin museumsagtige bygning, uden at det arkitektonisk giver sammenstød med den ældre herre oppe foran. De to tidsaldre klæder hinanden og giver samtidig et historisk billede af to tidsaldre, der sagtens kan inddrages i et undervisningsforløb, om man vil.

Ved at splitte skolen i flere forskellige bygninger bibeholder vi landsbystemningen. Samtidig har vi holdt den nye bygning i den samme farveskala som den gamle, så de på den måde ikke stikker af fra hinanden, forklarer arkitekterne Allan Kongslev og Tine Nielsen fra JJW ARKITEKTER bl.a. i videoen nedenfor.

Fakta:

Arkitekt: JJW Arkitekter
Bygherre: Hillerød Kommune
Opgaveform: Totalentreprisekonkurrence
Samarbejdspartnere: Omega Gruppen A/S, Totalentreprenører, Lemming og Eriksson -- Rådgivende ingeniører A/S
Rådgivningsform: Totalrådgivning
Status: 1. Præmie i indbudt konkurrence
Opførelsesår: 2009-2011

Kirkebakkeskolen

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Formålet med projektet var at transformere skolen til en moderne “aulaskole”. Hovedgrebet er et nyt, aktivt og dynamisk centrum i skolen. Det eksisterende centrale uderum er blevet overdækket og omformet til et nyt indendørs skoletorv, som samler skolens aktiviteter – både i hverdagen og ved særlige arrangementer.

Det nye centrum består af en stor bygning, som sammenbindes med de omkringliggende bygningsfløje, samt en bygning med gangforbindelse og stor ankomsttrappe mod den nederste skolegård. De nye bygninger skaber både en ny markant hovedindgang, nye store rumligheder – og nye forbindelser som binder skolens funktioner sammen på tværs. Forslaget etablerer ca. 1.100 nye m2.

Kirkebakkeskolen har samtidig gennemgået en omfattende ombygning og renovering. De eksisterende gange og klasselokaler er blevet optimeret og der er skabt nye nuancerede læringsmiljøer. Indeklimaet og ikke mindst dagslyset er blevet forbedret markant. Renoveringen har også omfattet udskiftning af alle facader, nye installationer og overflader.

Den samlede ombygning og tilbygning sikrer – med brugernes ord – rammerne for en udviklingsorienteret folkeskole i fremtiden. Projektet er udført i partnering med målsætningen om at få mest skole for pengene. Ombygningen er taget i brug august 2010.

Det er Arkitekt og Partner Søren Vangsgaard fra Spark Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen nedenfor.

Fakta:

Projekttype: Ny- og ombygning af Kirkebakkeskolen i Vejle
År: 2010
Investering: 67.000.000 kr
Areal: 8.500 m2 m2
Kunde: Vejle Kommune
Arkitekt: Spark Arkitekter

Klimabørnehaven SOLHUSET

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Den klimavenlige børnehave "Solhuset" i Hørsholm understreger endnu engang, at god arkitektur og integreret energidesign kan gøre en forskel, når det kommer til energiminimering og et godt indeklima."Solhuset" er lavet over active house principperne, hvilket betyder at når solfangere, solceller og varmepumpen medregnes, vil børnehaven have en overproduktion af energi.

"Solhuset" er blevet til gennem en intens og innovativ proces, hvor teamet gennem en række workshops har kvalificeret sin fælles udvikling af projektets samvirkende energi- og klimakoncept. Den nye børneinstitution er indbefattet af at være et oplevelsesrigt,
levende og frem for alt lyst hus, som er rart at være i, både for børn og voksne.

Det er Direktør og Arkitekt Michael Christensen fra Christensen & Co Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen nedenfor.

Fakta:
Titel: Energiproducerende integreret børnehave
Klient: Hørsholm Kommune
Type: 1. præmie indbudt konkurrence
Areal: 1300 m²
http://www.christensenco.dk/projekter&p=21

Ringsted Musik- og Kulturskole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Etableringen af Ringsted Musik- og Kulturskole omfatter dels ombygning af den eksisterende eksercerhal, dels nybygning og skal fungere som en selvstændig enhed og som en del af kommunens kulturtilbud, dog med tæt tilknytning til den nyopførte skole, som indebærer fælles udnyttelse af faciliteterne.

Musikskolen skal hovedsageligt fungere som undervisningsafsnit for selve instrument-/musikundervisningen De to store lokaler i musikskolen tiltænkes som et supplement til skolens SFO. Musikskolen opføres indeni den eksisterende eksercerhal som et "hus i huset".

Som et instrument i en instrumentkasse vil man opleve den nye bygning, når man bevæger sig udefra og ind igennem den gamle militærbygning. Den nye bygning vil med sit forfinede materialevalg stå som en kontrast til den mere "rå" og forholdsvis uberørte gamle eksercerhal.

Den nye Musikskole i Ringsted opføres i to etager, med delvist forsænket gulv i stueetagen og med punktvise pyramideformede ovenlysindtag i overetagen. Den nye bygning friholdes for den eksisterende bygnings konstruktioner.

Det er Arkitekt Allan Kongslev fra JJW arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen.

 

Ørestad Skole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Ørestad Skole har plads til tre klasserækker svarende til cirka 750 elever med tilhørende KKFO og fritidsklub. Indvendig er skolen forbundet med et nyt folkebibliotek (som indvies senere på året) i stueetagen via en stor indvendig trappe, der løber op gennem skolens otte etager.

Ørestad Skole er bygget med inspiration fra den toskanske middelalderby Barga med små torve, terrasser og gyder - både inde og ude - som danner rammerne for læringsmiljøerne. Solfanger på taget, egen vindmølle, og et superprofessionelt køkken med urtehave skal gøre læring om bæredygtighed og energiforbrug til en del af hverdagen for børnene.

Skolen er en profilskole, der som den første skole herhjemme har en såkaldt virtuel og æstetisk profil, hvor kreative sanselige fag bringes ind i den faglige undervisning for at styrke elevernes motivation for at tage imod læring på højt niveau.

http://www.oerestadskole.dk

Det er Partner og Arkitekt Mikkel Beedholm fra KHR Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen.

OBS: Tag med på Nohr-Con's studietur til nye og ombyggede skoler d. 2. oktober, hvor vi bl.a. besøger Ørestad Skole.

 

Den Classenske Legatskole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Projektet indeholdt etablering af ny gymnastiksal og basislokaler samt renovering af eksisterende faglokaler, 1.000 m², og nyetablering af skolegård. Opgaven indeholdt udarbejdelse af forslag, projektering og fagtilsyn.

Skolegården er blevet udformet som et grønt, men bymæssigt legeområde med mange muligheder for udfoldelse for såvel stille som aktive børn. Der er mange nicher og rum, hvor børnene altid vil kunne finde deres eget sted til leg og ophold. Der bliver også mulighed for udeundervisning.

Tilbygningen indeholder gymnastiksal med dertilhørende omklædningsfaciliteter, samt 4 klasselokaler og fællesrum. Tilbygningen udføres som en selvstændig bygning. Derudover er der i projektet indeholdt ombygning af eksisterende faglokaler til hjemkundskab og fysik / kemi, samt facaderenovering, herunder vinduesudskiftning.

Den Classenske Legatskole, der er en folkeskole under Københavns Kommune, er placeret i en mindre karré-bebyggelse i den indre by. Placeringen af skolegården, omgivet af bygninger med 4 - 5 etager, har givet udfordringer mht. dagslys til nybygningens funktioner, tilstrækkeligt frit udendørs legeareal til skolens elever, samt, ikke mindst, hensyntagen til naboerne.

Under dispositions- og projektforslagsfasen er brugerne inddraget i en række fokusgruppemøder, for at skabe det bedst mulige indhold og sammenhæng.

Fakta:
Bygherre: Københavns Ejendomme
Type: Børn & Uddannelse
År: 2011
Areal: 1.000 m2
Projektsum: 30 mio. kr.
Ydelse: Totalrådgivning
Form: Nybygning

Det er Partner og Arkitekt Jesper Wegener fra Hou+Partnere Arkitekter, der fortæller om byggeriet i videoen. www.hplus.dk/

 

IT-hjørnet Katrinebjerg

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

IT-hjørnet Katrinebjerg er en del af IT-Parken i Aarhus. Projektet er tegnet af Arkitektfirmaet Jørn Schütze KS og stod færdigt i sommeren 2011.

De 8.500 m2 er fordelt på kontorer, bibliotek, auditorium, café & studiepladser.

Det er Direktør og Arkitekt Jørn Schütze der fortæller om byggeriet i videoen.

Fakta:
Arkitekt MAA MDD: Jørn Schütze
Website: www.schutze.dk

Børnehuset Dragen

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Den integrerede institution er en af de første institutioner i Danmark, der er opført som passivhus og certificeret efter den tyske standard, dvs. at energiforbruget - og dermed CO2-udslippet - er kraftigt minimeret. Byggeriet anvender mange materialer med det nordiske miljømærke Svane-mærket, der fortæller, at der er tale om minimum miljøbelastning.

Det lave energiforbrug er opnået ved øget isolering, meget tætte konstruktioner, gennemkontrolleret ventilation og højeffektiv varmegenvinding. Huset er så godt isoleret, at børnenes aktivitet er med til at få temperaturen i rummene til at stige.

Selve byggeriet er foregået så bæredygtigt som muligt i alle faser. Fx er miljøbelastende materialer fravalgt, og energiforbruget ved opførelsen er minimeret ved at anvende præfabrikerede elementer med kort montagetid.

Den arkitektoniske idé er en enkel og klar, geometrisk form i to plan, hvor børnenes opholdsrum er lagt i den lyseste, sydlige ende. De to niveauer er forbundet af trapper og ramper, der er i tråd med arkitekturens geometri og samtidig er tænkt til at stimulere og udfordre børnenes sanser og motorik.

Det er Partner og Arkitekt Julian Weyer fra C.F. Møller, som viser Børnehuset Dragen frem i videoen nedenfor.

Fakta:
Bygherre: Odense Kommune
Bygherrerådgiver: Arkitekt m.a.a. Torry Faxø
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører
Arkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møller - Julian Weyer
Landskab: Arkitektfirmaet C. F. Møller
Kunstner: Lene Barnkob Kaas
Adresse: Sanderum, Odense
Omfang: 1100 m2
År: 2008-2009
Konkurrenceår: 2008
Præmiering: 2010 Odense Kommune's arkitekturpris 2010
2008 Vundet efter prækvalifikation

http://www.cfmoller.com/p/boernehuset-dragen-i2380.html
http://www.odense.dk/web2/sanderum/boernehusene/dragen.aspx

 

 

EUC Nord

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Bjerg Arkitektur vandt opgaven med at tegne en tilbygning til EUC-Nord - Danmarks første skolebygning som passivhus.

Projektet blev udført i 2009-2010 og bestod af både nybyg, renovering, arkitektrådgivning med brugerinddragelse, energirådgivning, ny hovedindgang, HTX klasser og sekretariat. Bygherren var EUC Nord og arealet dækkede i alt 1200 m² administration og undervisningslokaler som passivhus, og kostede ca. 15 millioner kr. Projektet blev udført i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S.

I videoen kan du høre Arkitekt Mark Krebs fra Bjerg Arkitektur fortælle om projektet.

 

Det Lille Univers

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Det Lille Univers er ikke længere en vuggestue, men en integreret institution med 7 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper fordelt på 10 stuer.

Den 1/8-2011 slog institutionen i København dørene op for en udflytterdel. Børnehavebørnene tager herefter på skift 2 uger med bussen ud til Voldparken skole. Her vil hverdagen stå på motion og i naturens tegn.

Det Lille Univers er tegnet og projekteret af ARKITEMA ARCHITECTS og har bl.a. en unik træfacade, solceller og mos på taget.

Det er den ansvarlige arkitekt, Joos Jerne, der fortæller om byggeriet.

 

 

Sølvgade Skole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Udvidelsen af Sølvgade Skole i København betyder, at skolen får kapacitet til at være en to-sporet skole (0. - 9. klasse). Der anlægges en ny skolebygning på ca. 2.400 m² i skolens nuværende gård, og den fredede skolebygning fra 1847 udbygges.

Den nye, seksetagers skolebygning, som er tegnet af C.F. Møller Arkitekter, skråner for at tilpasses de omgivende karréer; de høje huse i Klerkegades karré og de lavere huse i Sølvgades karré. Skoleområdet er omgivet af et ældre grønt hegn, som favner hele campusområdet. Det erstattes af et nyt glashegn, der også indgår som en del af den nye bygningsfacade i underetagen.

Bygningen er udført efter Københavns Kommunes seneste retningslinier for miljøvenligt byggeri. Projektet er miljøscreenet for at kunne klassificeres som lavenergiklasse 2. Det vil sige, at energiforbruget ikke overstiger 68 kwh/m²/år.

Det er Partner og Arkitekt Lone Wiggers fra C.F. Møller, der fortæller om byggeriet.

 

Herningsholm Erhvervsgymnasium

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Herningsholm Gymnasium i Herning samler HHX og HTX og har plads til omkring 1.000 elever. Byggeriet er 10.000 kvadratmeter stort og har en værdi af 225 millioner kroner. Det er et topmoderne gymnasium med spændende læringsrum, fællesrum og faciliteter, der vil skabe god synergi mellem de to gymnasieuddannelser. Bygningen er tegnet af KHR Arkitekter A/S og opført af KPC BYG. Det er Projektchef Ole Thalund fra KPC Byg, der fortæller om byggeriet.


Tjørring Skole

Rygårdcentret er et sammensat hus og består af:
Plejeboliger med fast personale (Plejehjem), Bøgelunden og Egelunden.
Plejeboliger med hjemmehjælp, Akacielunden og Kastanielunden.
Daghjem med demensafsnit (Havestuen).

Den kommunale skole i Tjørring blev slidt ned, så man besluttede sig for at bygge en helt ny skole. Nøgleordene er rum, plads, og grønt tag.

Her nedenfor fortæller Arkitekt Thomas Ushus fra Friis & Moltke Arkitekter om byggeriet af Tjørring Skole.

 

Bookmark and Share