PrintHvem er Nohrcon


Nohrcon er Danmarks førende udbyder af kurser, konferencer og studieture om offentlige indkøb og byggeri - resultaterne taler for sig selv:

  • Næsten 15 års international erfaring med professionelle kurser, konferencer og studieture
  • Flere hundrede arrangementer om året i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland
  • Flere tusind tilfredse deltagere fra både den offentlige og private sektor
  • Eksklusiv samarbejdspartner med førende specialister, der får minimum 4 ud af 5 i karaktergennemsnit i evalueringerne

 

Nohrcon er en privatejet og uafhængig, danskbaseret virksomhed. Vi er specialister i udvikling og afholdelse af kurser, konferencer og studieture og afholder flere hundrede af disse om året i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.


Næsten 15 års international erfaring
Nohrcon blev startet den 1. februar 2002 i København af Adm. direktør Jesper Nøhr Kjærsig og har dermed næsten 15 års erfaring med specialiserede, professionelle arrangementer – primært inden for to segmenter, som dog ofte hænger nært sammen: Udbud og Byggeri.Nohrcon udvidede hurtigt til resten af Skandinavien og har i dag konsolideret sig som førende aktør på markedet for kurser om udbudsret og entrepriseret og konferencer om fremtidens byggeri - hvilket bl.a. tiikendegives i denne e-bog (side 26) finansieret af The Nordic Council of Ministers. Vi har stadig base i København, men indhenter erfaringer og inspiration fra hele verden og deltager selv til arrangementer i Europa for at holde os opdateret på den seneste viden og nye tendenser.


Kompetencegivende kurser
Vi arrangerer en lang række kurser om udbudsret og entrepriseret, som oftest går i dybden med specifikke emner, eller som introducerer nye problemstillinger. Kort sagt så omsætter vi konkrete og juridiske problemstillinger til praktisk, anvendelig viden, du kan bruge i din hverdag - ofte målrettet specifikke brancher, f.eks. forsyningssektoren.

Nohrcon udbyder også certificeringsforløb i udbudsret og entrepriseret for at styrke branchens kompetenceniveau på områderne yderligere. Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for faglige kompetencer, og som arbejdsgiver kan du med certificeringen måle medarbejdernes faglige kvalifikationer og dokumentere det høje faglige niveau overfor kunder og samarbejdspartnere.


Konferencer og studieture af høj kvalitet
Vi arrangerer også konferencer og studieture om aktuelle emner inden for de to segmenter Udbud og Byggeri – især om fremtidens byggeri inden for sundhedsbyggeri, skolebyggeri og kontorbyggeri, samt de seneste tendenser og regler inden for offentlige udbud.

På konferencerne om offentligt byggeri og byudvikling afholder vi ofte opvarmningsdage med studieture til relevante og interessante besøgssteder, hvor deltagerne med selvsyn kan få et indblik i de løsninger, der er valgt i nye byggerier og interagere med andre deltagere i samme branche i mindre formelt regi.


Løbende udvikling af nye arrangementer

I de seneste år har Nohrcon bl.a. udvidet porteføljen med flere nye kurser inden for anlægsjura, ledelse, personlig udvikling og senest økonomi, hvor formålet også er at højne deltagernes kompetenceniveau med en praktisk indgangsvinkel, så kursisterne kan gå direkte hjem og bruge den nye indsigt og de nye redskaber i deres dagligdag.

Kurser om personlig udvikling og ledelse

Kurser om økonomi    

De nye økonomikurser er målrettet CFO’er, økonomichefer, regnskabschefer, controllere, regnskabsassistenter, bogholdere m.fl. – også kendt som ”økonomiprofessionelle” - og indeholder aktuelle og relevante emner og ny lovgivning indenfor økonomi, regnskab, skat, moms mm.


Samarbejder udelukkende med specialister

Vi bestræber os på at finde de bedste danske og internationale eksperter til at formidle emnerne på vores kurser og konferencer, og vi samarbejder med en række kompetente undervisere og oplægsholdere, som er gode til at formidle viden om komplicerede emner på en forståelig måde, der kan anvendes i praksis. Vi benytter desuden kun undervisere, der får minimum 4 ud af 5 i karaktergennemsnit i evalueringen.

Vi udvikler selv vores kurser og konferencer i samarbejde med advokater og eksperter i bygge- og udbudsbranchen og fungerer derfor uafhængigt i forhold til udefrakommende, økonomiske og politiske interesser.


Målgruppen for Nohrcon's arrangementer
Målgruppen er praktikere inden for både den offentlige og den private sektor. Vi er til for dig, som har kendskab til praksisforhold inden for eksempelvis et byggeprojekt eller en udbudsrunde, men som gerne vil opdateres eller introduceres for faglige eller juridiske forhold.

I Nohrcon ligger det os meget på sinde at give dig en god og udbytterig kursusdag af høj kvalitet, og vi sætter en ære i, at kursusmaterialet er brugbart - også når du kommer tilbage på arbejde. Vi forbedrer samtidig arrangementerne løbende, baseret på den feedback vi får fra vores mange deltagere.


Mere end bare kursus- og konferencearrangører
I de senere par år har Nohrcon bevæget sig mere over i retning af at være et videnscenter for udbuds- og byggebranchen. Således kan du i Vidensbanken på vores hjemmeside holde dig opdateret på de seneste kendelser og lovgivning om udbud og byggeri, finde vejledninger og artikler, der guider dig gennem reglerne og se de seneste ordretildelinger for bare at nævne noget af indholdet.

Som videnscenter er Nohrcon’s formål at øge videndelingen på området, bl.a. ved at publicere selvproducerede videoer om interessante byggeprojekter, ved at udsende seks gratis nyhedsbreve med relevante nyheder, ved at facilitere fora for videndeling på de sociale medier LinkedIn og Facebook og ved at kåre årets skolebyggeri på vores årlige konference om byggeri af fremtidens skole.

Forhåbentlig kan dette og vores arrangementer resultere i færre fejl og kontroverser og skabe grobund for bedre byggeri og udbud til gavn for hele samfundet. Vi håber du deler denne vision, og vi ser frem til at se dig til et af vores mange arrangementer!

Du kan se alle vores arrangementer i kalenderen her.

Har du forslag til nye kursus- eller konferenceemner, nye byggeprojekter vi kan filme, eller bare gode idéer - så hører vi meget gerne fra dig.

OBS: Vidste du, at I kan outsource jeres efteruddannelse til Nohrcon? Så tager vi os af alt det administrative bøvl og giver jer en fordelagtig aftale, så I får langt mere efteruddannelse for pengene. Jo højere kompetenceniveau, jo bedre bundlinje. Kontakt os helt uforpligtende på 70201146 el. info@nohrcon.com for at høre mere om jeres muligheder.

Med venlig hilsen

Nohrcon


 

Udpluk af kommentarer til Nohrcon's kurser og konferencer:

"Tæt på det absolut optimale undervisningsforløb som var relevant for målgruppen på højt plan. Jeg roser strukturen, helheden i indhold, gejsten hos underviseren! Svært at få armene ned", Lisbeth Dencker, Vesthimmerland Kommune

Virkelig fint indlæg med perfekt indhold. Fint kursus materiale. Alt i alt et super veltilrettelagt kursus på alle måder”, Kirsten Møller, Rambøll

En fantastisk inspirerende indførelse i et omfattende regelsæt, så man næsten ikke kan vente med at få teorien prøvet af. Inspirerende underviser, god blanding af teori og eksempler”, Susanne Dyreborg, EUC Vest

Meget kompetent og spændende undervisning der lever fuldt op til forventningerne såvel fagligt som inspirationsmæssigt”, Carsten Abildgaard, Aalborg Bibliotekerne

Jeg roser fremlæggelsen og formidlingen. Indholdet blev formidlet på en klar og forståelig måde med et glimt af humor, hvilket gør, at kurset fænger og fastholder”, Uffe Brandshøj Christensen, Dansk Dekommissionering

"Jeg roser god ”pakke” af systematik, paratviden og fortælleevne hos underviseren", Sune Borch, Københavns Kommune

Jeg roser talerens engagement og kompetente viden og formidlingsevne”, Inga Højland Ingebrigtsen, SKI

Rigtig god undervisning, levende og varieret – gode praktiske eksempler”, Titti Kopp, COWI A/S

Jeg roser underviserens engagement. Vi nåede vidt omkring og samtidig havde vi tid til at gennemgå nogle af deltagernes problemstillinger fra hverdagen”, Kristina Witt Vejle, Slots- og Ejendomsstyrelsen

Gode forklaringer af svært/”tungt” juridisk materiale. Præsenteret med engagement og humor. Jeg roser utrolig professionelt arrangement hele vejen igennem”, Stine Møgelberg, Amagerforbrænding

Jeg roser kursets relevans og indhold. God formidling af svært stof”, Torben Gansted, Glostrup Kommune

"God og overskuelig præsentation med mange konkrete eksempler. Jeg roser omfanget – et godt og dybdegående materiale", Lone Stakemann, TH. FALK-RØNNE A/S

Godt gennemarbejdet materiale. Levende undervisning”, Michael Strand, Beredskabsstyrelsen

Det at der blev anvendt så mange eksempler gjorde af et meget tungt emne blev interessant og levende. Effektiviteten og muligheden for dialog”, Lene Hesselballe, NNE Pharmaplan

"Jeg roser underviserens faglige dybde og svar på spørgsmål fra deltagerne", Evy Ivarsson Nielsen, Landsbyggefonden

Kompetent fremstilling af problemstillinger vidner om stor indsigt. God kemi og god styring af spørgsmål”, Ane Vibe Jensen, Sundhedsstyrelsen

Yderst kompetent og god formidling af stoffet – god til at give praktiske eksempler undervejs.”, Trine Kostechy, Københavns Kommune

"Jeg roser talerne, som er kompetente, vidende og gode til spørgsmål", Peter Thomsen, Hjørring Kommune

Jeg roser tilrettelæggelse, præsentation, materiale.”, Liv Petersen, Sundhedsstyrelsen

Super flot fremlægning af juridisk stof, godt og åbent samspil med deltagerne”, Jens Buck-Jensen, atp

Meget kompetent underviser. Konkrete holdninger og fortolkninger var godt!! Jeg roser mange gode eksempler”, Lisbeth Dencker, Vesthimmerlands Kommune

Jeg roser den store mulighed for at få stillet konkrete spørgsmål – at der tages tid hertil.”, Maja Kühnell Frederiksen, Deloitte

Jeg roser den gode underviser samt hans facon, det gør det lidt mere levende”, Bo Nielsen, Post Danmark A/S

"Jeg roser kompetencerne hos talerne, spørgemulighederne, deres overblik og dokumentationsmappen", Christina Bang, Københavns Lufthavne.

"Fagligt meget professionelt. Rigtig god og pædagogisk præsentation", Stefan Ising, Helsingør Kommune

"Jeg roser oplægsholderens store viden og håndtering af spørgsmål", Pia P. Behrens, Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger

"Jeg roser det fine projektmateriale, der kan bruges i det daglige virke", Søren Kromann Pedersen, Hjørring Kommune

Bookmark and Share