PrintAdvokaters efteruddannelse

Den 1/1 2008 trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft.

Nohr-Con‘s juridiske konferencer og kurser opfylder bekendtgørelsens formkrav samt kravet til indhold/niveau som beskrevet i bekendtgørelsens § 2 for advokaters efteruddannelse. Advokater og advokatfuldmægtige får ved kursusdagens afslutning udstedt et bevis for, at de har deltaget i 6-7 lektioner af betydning for advokaterhvervet.

Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

 

Følgende Nohr-Con konferencer i 2015 opfylder advokaters efteruddannelsesformkrav:

EU-udbud for specialister - d. 19.-20. maj 2015 i Aarhus og d. 16.-17. juni 2015 i København

The Southern Public Procurement Forum 2015 - d. 4.-5. juni i Rom

The annual Nordic Public Procurement (NPP) Forum 2015 - d. 24.-27. november 2015 i København

Bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater findes her.

Bookmark and Share