Print Udbudsloven for ikke-jurister

TILMELD

07-08. juni 2017, København

03-04. oktober 2017, Aarhus

24-25. oktober 2017, København

13-14. december 2017, København

Tilbage til arrangementkalenderen

 

 

 

En grundig introduktion til den nye udbudslov!

 

Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette kursus får du en solid basis for at arbejde med udbud og undgå alvorlige, konsekvensfyldte juridiske fodfejl. 

Du får et godt overblik over hele processen i en udbudsforretning fra bekendtgørelse til kontrakt. Trin-for-trin bliver du ført igennem de opgaver, der ligger i hver fase, og klædt på i forhold til de juridiske spilleregler. Undervisningens struktur følger flowet i en udbudsforretning og er derfor logisk og let for dig at forholde dig til. 

Gennem hele kurset vil du få praktiske eksempler koblet til teorien, sådan at juraen bliver praksisnær, og du kommer tæt på hverdagens problemstillinger. Samtidig får du skærpet din opmærksomhed i forhold til, hvor det ofte går galt i praksis – og hvad du kan gøre for at undgå det!

 

I KURSUSMATERIALET FINDER DU BLANDT ANDET

  • De relevante udbudsretlige regelsæt og kopi af udvalgt doms- og klagenævnspraksis
  • Flowdiagram og tidslinje vedrørende udbudsprocessen og kravene hertil
  • Eksempel på en udbudsbekendtgørelse og et sæt udbudsbetingelser

 

 

MÅLGRUPPEN
Kurset er for dig, for hvem det er forholdsvis nyt at arbejde med udbud og den nye udbudslov. Eller for dig som trænger til at få genopfrisket din viden og de nye regler. Kurset er både for ordregivere og for tilbudsgivere, som gerne vil forstå de udbudsretlige processeer og tankerne bag udbudsmaterialet. Kurset går på tværs af brancher.  

Har du allerede indgående kendskab til udbudsreglerne, henviser vi til vores halvårlige udbudskonference.

 

 

UNDERVISER

Thomas Thorup Larsen, advokat og partner, Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Thomas’ speciale er udbuds- og kontraktret, og Thomas har gennem sin nuværende position hos Bird & Bird samt 8 års ansættelse hos Kammeradvokaten indgående erfaring med rådgivning af kommunale, regionale og statslige klienter. Thomas bistår primært ordregivende myndigheder ved udarbejdelsen af kontrakt- og udbudsmateriale samt de forudgående strategiske overvejelser, men rådgiver også tilbudsgivere i relation til deltagelse i udbudsforretninger. 

 

 

 SAGT OM UDBUDSLOVEN FOR IKKE-JURISTER:

”Klar og overskuelig formidling af kompliceret stof. Stor opmærksomhed på praktisk anvendelighed. Veldisponeret program på højt fagligt niveau”, Lars Bracht Andersen, Vejle Kommune

”Jeg roser indholdet og Thomas' måde at fortælle”, Mette Willumsen, Dansk Servicerådgivning ApS

”En fantastisk inspirerende indførelse i et omfattende regelsæt, så man næsten ikke kan vente med at få teorien prøvet af. Inspirerende underviser, god blanding af teori og eksempler”, Susanne Dyreborg, EUC Vest 

”Det at der blev anvendt så mange eksempler gjorde, at et meget tungt emne blev interessant og levende. Effektiviteten og muligheder for dialog”, Lene Hesselballe, NNE Pharmaplan

 

 

 

CERTIFICERING I UDBUDSRET
Du kan også vælge at tage dette kursus som en del af NOHRCONs Certificeringsforløb.

 

 

  PROGRAM DAG 1 – FOBEREDELSE OG BEKENDTGØRELSE
08:45 – 09:00 MORGENKAFFE OG REGISTRERING
09:00 – 12:30

VELKOMST OG INTRODUKTION

FORBEREDELSEN

Forberedelse af udbudsproceduren:

  • Afgrænsning af udbudsgenstanden
  • Kategorisering i henhold til direktiv og ydelsestype
  • Kapitalisering, løbetid og optioner samt relevante kontraktforhold

Fastlæggelse af projektorganisation hos ordregiver

Markedskendskab: 
Dialog og inddragelse af ekstern viden

Særlige udbudsformer:
Gennemgang af de særlige regler for udbud af light-ydelser samt regler for indkøb af varer og tjenesteydelser under de gældende tærskelværdier

Valg af udbudsform 

Udbudsbekendtgørelse

MÅL: At kunne iværksætte udbudsprocessen på egen hånd

12:30 – 13:30 FROKOST
13:30 – 16:00

UDBUDSBEKENDTGØRELSE OG UDBUDSMATERIALE

Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse:
Fastlæggelse af kvalifikationskrav
Fastlæggelse af krav til dokumentation for tekniske og økonomiske kvalifikationer
Kort introduktion til ESPD og brugen heraf

Udarbejdelse af udbudsmateriale:
Formuleringen af udbudsbetingelserne, som skal være gældende for procedurens gennemførelse, kravspecifikation og kontrakt

MÅL: Opnå overblik over udbudsforretningens dokumenter, indhold og funktioner

16:00 AFRUNDING OG TAK FOR I DAG.

 

 

  PROGRAM DAG 2 – TILBUD, ORDRETILDELING OG KONTRAKTSTYRING
08:45 – 09:00 REGISTRERING OG MORGENKAFFE
09:00 – 12:30

VELKOMST OG INTRODUKTION

MODTAGELSE AF ANSØGNINGER
Konditionsmæssighedsvurderingen
Kvalifikationsvurdering
Budopfordring

MODTAGELSE AF TILBUD
Konditionsmæssighedsvurderingen
Forberedelse af tilbudssammenligning
Tilbudssammenligning og forbeholdshåndtering

MÅL: At modtage og behandle ansøgninger og tilbud korrekt samt finde de rette deltagere og den endelige vinder.

12:30 – 13:30 FROKOST
13:30 – 16:00 ORDRETILDELING OG KONTRAKTSTYRING
Kontrahering og afklaring
Offentliggørelse af tildeling
Relative begrundelser til tilbudsgivere
Kort om aktindsigt
Klagenævnets sanktionsmuligheder
Kontraktstyring og udfasning
16:00 AFRUNDING OG EVALUERING. DELTAGERBEVISER UDLEVERES.

Ret til ændringer forbeholdes. 

HENT EN PDF TIL PRINT HER

 


 

Cand.merc.jur


Afholdelsessted

07-08. juni 2017
Carlsberg Conference Center
Gamle Carlsberg Vej 15
1799 København V

03-04. oktober 2017
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

24-25. oktober 2017
København
(detaljer annonceres snarest)

13-14. december 2017
København
(detaljer annonceres snarest)

 

PRIS
2 dage: 9.995,- per person. ekskl. moms.
I prisen indgår fyldestgørende dokumentation, deltagerbevis, frokost samt kaffepauser og frugt i løbet af dagen. Overnatning er ikke inkluderet, men vi hjælper gerne med at booke hotel.
TILMELD 3, BETAL FOR 2
Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.
FORENINGSRABAT
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

 

PRIS
2 dage: 9.995,- per person. ekskl. moms.

I prisen indgår fyldestgørende dokumentation, deltagerbevis, frokost samt kaffepauser og frugt i løbet af dagen. Overnatning er ikke inkluderet, men vi hjælper gerne med at booke hotel.
 

TILMELD 3, BETAL FOR 2. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.
 

FORENINGSRABAT
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

 

 

SAGT OM UDBUDLOVEN FOR IKKE-JURISTER:

”Indholdet bliver gjort nemt at forstå ved mange forskellige eksempler – rigtig godt”, Annette Kjeldsen, Københavns Energi

”Godt gennemarbejdet materiale. Levende undervisning”, Michael Strand, Beredskabsstyrelsen

”Rigtig godt med inddragelse af praksis fra Klagenævnet i stort omfang. Stærk faglighed. Mulighed for at stille spørgsmål”, Rannvá Clementsen, Kirkeministeriet

”Gode eksempler og forholdelse til virkeligheden”, Britt Jensen, Sorø Kommune

"Et rigtig godt kursus med en masse indslag fra virkelighedens verden, som man kan forholde sig til i noget ellers meget tørt stof. Indholdet relevant, og underviseren god og inspirerende", Stine Rahr, Varde Kommune

 

 

 

 

NB: Du kan også vælge at tage dette kursus som en del af Nohrcons:

Certificeringsprogram: Udbudsret for klassisk sektor

 

Arbejder du med udbud i forsyningssektoren, så kan du i stedet deltage på kurset:

Forsyningsvirksomhedsdirektivet for ikke-jurister

 

Relateret konference:

Udbudsloven Update 2017

 

Se vores øvrige arrangementer om offentlige indkøb og udbudsret her

Tilmeld dig et af Nohrcons nyhedsbreve og få seneste nyt om offentlige indkøb eller byggeri og om kommende arrangementer

Bookmark and Share