Print Sådan bruger du ESPD i udbud

TILMELD

31. maj 2017, Aarhus

07. december 2017, Aarhus

Tilbage til arrangementkalenderen

 

Siden 28. januar 2016 har alle danske ordregivere skullet anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument - også kaldet ESPD’et. Fra april 2017 er anvendelsen af det elektroniske ESPD obligatorisk at anvende for indkøbscentraler og senest i oktober 2018 skal alle ordregivere anvende det.
ESPD’et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at du som ansøger eller tilbudsgiver opfylder de af ordregiver fastsatte kriterier med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.
På dette kursus får du et overblik over de udfordringer, der kan være forbundet med brugen af ESPD’et samt svar på alle de spørgsmål, som du måtte have i forhold hertil.
Du bliver trin for trin ført igennem, hvordan du besvarer de enkelte afsnit i ESPD'et, så du kan gå hjem og arbejde videre med det i din hverdag – og i det næste udbud du deltager i.

 

 

Siden 28. januar 2016 har alle danske ordregivere skullet anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument - også kaldet ESPD’et. Fra april 2017 er anvendelsen af det elektroniske ESPD obligatorisk at anvende for indkøbscentraler og senest i oktober 2018 skal alle ordregivere anvende det.

ESPD’et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at du som ansøger eller tilbudsgiver opfylder de af ordregiver fastsatte kriterier med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

På dette kursus får du et overblik over de udfordringer, der kan være forbundet med brugen af ESPD’et samt svar på alle de spørgsmål, som du måtte have i forhold hertil.

Du bliver trin for trin ført igennem, hvordan du besvarer de enkelte afsnit i ESPD'et, så du kan gå hjem og arbejde videre med det i din hverdag – og i det næste udbud du deltager i.

 

MÅLGRUPPE
Kurset er relevant for både ordregiver, tilbudsgivere/ansøgere og rådgivere.

 

UNDERVISER PÅ KURSET

Maria Haugaard, advokat, Bird & Bird Advokatpartnerselskab
Maria har beskæftiget sig med udbudsret og kontraktret de seneste 5 år. Maria har erfaring med alle udbudsfaser, herunder gennemførelse af markedsdialog, udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale, gennemførelse af prækvalifikation og tilbudsevaluering, håndtering af aktindsigtssager samt sager ved Klagenævnet for Udbud. Maria rådgiver endvidere tilbudsgivere i forbindelse med deltagelse i udbudsforretninger. 

  PROGRAM: KL. 9-12 I KØBENHAVN, KL. 10-13 I AARHUS
  REGISTRERING OG MORGENMAD
  VELKOMST OG INTRODUKTION
 

INTRODUKTION TIL ESPD

 • Hvad er ESPD'et og hvorfor skal det anvendes?
 • Hvornår skal ESPD'et anvendes?
 • Kan ESPD'et genbruges fra udbud til udbud?
 

HVORDAN UDFYLDER DU ESPD’ET RIGTIGT?
Trin for trin gennemgang af hvilke felter ESPD'et indeholder:

 • Hvilke dele skal ansøger/tilbudsgiver udfylde?
 • Hvilke dele skal ordregiver beskrive i sit udbudsmateriale?
 • Hvilke udelukkelsesgrunde er obligatoriske, og hvilke er frivillige?
 • Hvilke krav kan stilles til egnethed, økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen?
 • Hvordan beskriver tilbudsgiver bedst sine referencer?
 • Hvilke krav kan stilles til kvalitetssikrings- og miljøledelsesstandarder?
 • Hvordan håndterer ESPD'et, at ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre aktører eller deltager som et konsortium?
 • Skal ESPD'et underskrives?
  KAFFEPAUSE
 

VÆSENTLIGE SPØRGSMÅL TIL ESPD:

 • Deltagelse i udbud i udlandet – hvordan adskiller anvendelsen sig efter henholdsvis udbudsloven og udbudsdirektivet?
 • Har ordregiver mulighed for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre eventuelle urigtige eller manglende oplysninger?
 • Hvad er self cleaning/dokumentation af pålidelighed?
 • Hvornår kan man udelukke tilbudsgiver/ansøger?
 • Hvornår må ordregiver kræve dokumentation for oplysninger i ESPD'et?
 • Hvilken dokumentation må ordregiver, herunder udenlandske ordregivere, kræve?
 • Hvordan får man en serviceattest, og hvad dokumenterer den?
  AFRUNDING, EVALUERING OG FROKOST. DELTAGERBEVISER UDLEVERES.
Ret til ændringer forbeholdes. Hent en PDF her.
Afholdelsessted

31. maj 2017
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus

07. december 2017
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

OBS! Kurset afholdes 09:00 – 12:00 i København og 10:00 – 13:00 i Aarhus.

 

 

  SAGT OM: SÅDAN BRUGER DU ESPD I UDBUD
 
  "Fint højt tempo! Underviser svarede på alle spørgsmål uden tøven og havde meget stor viden om emnet", Morten Møller Hansen, Orbicon

  "Maria Haugaard er dygtig", Niels Bjerring, Rosendahls A/S

  "Rigtig fin og kompetent gennemgang", Thomas Andersson, Arkitektfirmaet Ole Dreyer A/S

  "Jeg roser Maria som underviser - kompetent! Meget praktisk og god formidler", Anne la Cour Gormsen, Teknologisk Institut

  "God og tydelig gennemgang, og god evne til at svare på spørgsmål. Gode dias og godt svarberedskab", Christian Enemark, Forsvarsministeriets    Ejendomsstyrelse

  "Jeg roser underviseren", Marcus Olsen, tnt arkitekter a/s

 

 

 

 

 

 

PRIS

2.995,- per person. ekskl. moms.

Deltager du også på eftermiddagsskurset PRÆKVALIFIKATION I PRAKSIS – FOR ORDREGIVERE koster hele dagen inkl. begge kurser kun 4.995,- per person. ekskl. moms.

I prisen indgår fyldestgørende dokumentation, deltagerbevis, frokost samt kaffepauser og frugt i løbet af dagen.

 

TILMELD 3 BETAL FOR 2!
Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.


FORENINGSRABAT
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.