Print Certificering i udbudsret for forsyningssektoren

TILMELD

08. marts 2017 - 13. juni 2017, København

11. oktober 2017 - 06. december 2017, Aarhus

Tilbage til arrangementkalenderenNohrcon Certificering i Udbudsret, FORSYNINGSSEKTOR


 

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv blev implementeret i dansk lovgivning ved en bekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2016, samtidig med den nye udbudslov. På Nohrcon’s Certificering i Udbudsret for forsyningssektoren får du et indgående kendskab til den nye lov, og de ændringer den medfører. Nohrcon’s Certificering i Udbudsret er et målrettet uddannelsesforløb af høj kvalitet, der klæder dig på i forhold til praktisk juridisk håndtering af offentlige udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Du får trin-for-trin indføring i direktivet og udbudsprocessen. Gennem uddannelsen får du værdifulde værktøjer og metoder til at støtte dig i arbejdet, og du får koblet din udbudsretlige forståelse sammen med de strategiske og forretningsmæssige mål.

Programmet er skræddersyet for praktikere, og der er lagt stor vægt på at gøre juraen spændende, nærværende og letforståelig gennem eksempler, som relaterer til din hverdag.

Certificeringsforløbet er udviklet i samarbejde med førende udbudseksperter fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Målet med Certificeringsuddannelsen er at sikre en udbudsretlig efteruddannelsesstandard, der giver solide basiskompetencer til at håndtere udbudsforretninger i forsyningssektoren fra start til slut.Som deltager får du: 

  • Forståelse for baggrunden for forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Overblik over udbudsprocessen og i, hvordan du håndterer et udbud
  • Mulighed for at minimere klagesager og sikre lovlige udbud
  • Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper
  • Indblik i ofte forekommende juridiske problemstillinger og faldgruber
  • Best practice indsigt i udformning af udbudsmaterialet
  • Metoder og værktøjer til at arbejde med prækvalifikation og tilbudsevaluering
  • Indsigt i kontraktstyring
  • Mulighed for at undgå unødig rådgiverassistance

Du får også et stærkt forum til viden- og erfaringsudveksling mellem deltagerne rundt om bordet i en udbudsproces.Hvem kan deltage?

Ordregivere: Uddannelsen er relevant for dig, som er ansat i en forsyningsvirksomhed og har brug for at vide, hvordan du skal gå frem, når I skal indgå en kontrakt i overensstemmelse med reglerne om udbud.

Leverandører og rådgivere: Som ansat i en leverandør- eller rådgivervirksomhed har du ofte brug for den viden, der ligger i hele eller dele af certificeringsuddannelsen. Du kan derfor tilmelde dig hele programmet eller de enkelte kurser. Find kurserne i arrangementskalenderen på www.nohr-con.com. 


Medarbejdere fra disse virksomheder deltager på el. har allerede gennemført certificeringen:

Arwos Spildevand A/S - Broker Consulting ApS - DONG Energy Wind Power A/S - DSB - Eltel Networks A/S - Energinet.dk - Esbjerg Forsyning A/S - EWII A/S - Fjernvarme Fyn A/S - FlexDanmark - Frederikshavn Forsyning A/S - Furesø Egedal Forsyning A/S - Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. - HEF EnergiTeknik A/S - Hillerød Forsyning A/S - HOFOR A/S - Holbæk Forsyning A/S - Horsens Vand A/S - Implement Consulting Group - I/S Amagerforbrænding - I/S Refa - Kolding Spildevand A/S - Metro Service A/S - Midttrafik - Morsø Spildevand A/S - NRGi Net A/S - Nyfors Entreprise A/S - Post Danmark - Q-STAR Energy A/S - Ringsted Forsyning A/S - Roskilde Forsyning - SEAS-NVE - Sønderborg Forsyning A/S - Trafikselskabet Movia - Verdo A/S

 

Kursusdage, certificeringstest og ECTS point

Certificeringsforløbet strækker sig over 3 moduler, der følger udbudsprocessen trin for trin. Certificeringen for forsyningssektor består af 5 kurser fordelt på 6 kursusdage, som du gennemfører over cirka 3 måneder og afsluttes med en certificeringstest. Testen får du tilsendt som link umiddelbart efter det sidste kursus. Uddannelsen svarer til 5 ECTS point.

 

Hvorfor certificering?

Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere, at jeres faglige niveau er i top.


Tillæg til certificering: Udbudsloven for ikke jurister

Har du brug for kendskab til både Forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven kan du få kurset ”Udbudsloven for ikke-jurister” med i din certificering. Derved kommer din certificering til at strække sig over 8 dage. Ved tilmelding skal du blot oplyse at du ønsker dette tillæg.

 

Undervisere

Underviserne på Nohrcon's Certificering i udbudsret er eksperter fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab.Overblik over Certificeringen:

 Certificering i udbudsret for forsyningssektoren


 

Opbygning i moduler

Modul I: Det udbudsretlige fundament og udbudsmateriale
På dette grundlæggende modul får et godt overblik over forsyningsvirksomhedsdirektivet. Du bliver ført igennem de opgaver, der ligger i hver fase, får koblet juraen til praksis og bliver klædt på i forhold til de juridiske spilleregler. Du får indblik i, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale – det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt.

Modul II: Udbud med forhandling, evaluerings- og pointmodeller 
På modul II får du indblik i forhandlingsmulighederne i de nye udbudsregler, herunder den lempede adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog og de regulerede procedurer herfor. Du får samtidig overblik over; hvilke pointmodeller for pris kan bruges? Hvilke overvejelser er vigtige at gøre sig forud for valg af model? Og hvordan arbejder du bedst i praksis med evalueringsmodeller? 

Modul III: Kontraktstyring og contract management
På modul III får du viden om, hvordan du følger op på kontrakternes resultatkrav, så din organisation får det maksimale udbytte af jeres indkøbskontrakter. Du får indsigt i, hvordan du kan skabe overblik over kontraktforholdet og bedre kan identificere, analysere og håndtere juridiske, finansielle og operationelle risici.


Du kan se hele certificeringsforløbet for forsyningssektoren i PDF-format her

 


Kursusdage og varighed

Kursustitel Modul Varighed

Forår 2016
København

Efterår 2017
Aarhus

Forsyningsvirksomhedsdirektivet for ikke-jurister I 1 dag 8/3 11/10
Sådan laver du udbudsmaterialet I 2 dage 4/4-5/4 1/11-2/11
Udbud med forhandling - sådan gør du II 1 dag 
20/4 14/11
Evaluerings- og pointmodeller i praksis II 1 dag 
10/5 29/11
Contract Management for udbudssektoren III 1 dag 13/6 6/12
Certificeringstest (2 timer) kan løses i perioden:    2 timer  14/6-14/7 7/12-7/1
I alt antal dage   

 6 dage

   

Afholdelsessted

08. marts 2017 - 13. juni 2017
København
(Se afholdelsesstedet under det specifikke kursus.)

11. oktober 2017 - 06. december 2017
Aarhus
(Se afholdelsesstedet under det specifikke kursus.)

OBS: AFHOLDELSESGARANTI I FORÅRET 2017 I KØBENHAVN!


Din investering:

Pris for hele uddannelsen og certificeringstest inkl. omfattende kursusmateriale, forplejning, deltagerbevis, og adgang til Bird & Birds udbuds-hotline efter certificeringen:

30.100 kr. pr. person ekskl. moms.

Tilmeld 3, betal for 2*

Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen for Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet for Arkitekter Og Designere får 15% rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

*Tilmeld 3, betal for 2 rabatten gælder kun ved samtidig tilmelding, og kan ikke kombineres med andre rabatter. 

Pris med tillæg til om udbudsloven i certificering:  37.100 kr. pr. person ekskl. moms.


Tilmelding:

Du tilmelder dig Nohrcon's Certificering i Udbudsret via tilmeldingsknappen øverst på denne side.
På tilmeldingssiden kan du vælge, om du vil deltage på det forløb, der afholdes i København eller Aarhus.

Har du allerede deltaget på kurser, der indgår i uddannelsen?
Har du allerede deltaget på vores kursus, Forsyningsvirksomhedsdirektivet for ikke-jurister, eller andre af de kurser, der indgår i certificeringsuddannelsen, inden for de seneste 2 år, behøver du ikke deltage igen. Anfør det blot i kommentarfeltet ved tilmelding, så fratrækker vi kursusprisen den samlede pris for uddannelsen.

Deltagelse på kurser, uden certificering 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i hele certificeringsforløbet, kan du tilmelde dig kurserne separat ved at vælge det enkelte kursus i Nohrcon’s arrangementsoversigt på www.nohr-con.com.

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus i uddannelsen 
Kurserne i uddannelsen er tilrettelagt som et forløb. Hvis du vælger ikke at følge forløbet, som det er planlagt, kan vi desværre ikke garantere dig, at der udbydes et tilsvarende kursus, så det passer ind i dit eget planlagte forløb op til den afsluttende certificeringstest.

Hvis du er forhindret i at deltage, gælder vores almindelige afbestillingsvilkår (se www.nohr-con.com)

Særlige regler for uddannelsen er:

1)    Ved under 25 % fravær har du mulighed for at læse op selv og deltage i certificeringstesten. Testen tages samtidig med de øvrige deltagere, når de afslutter.

2)    Du har mulighed for at deltage på et erstatningskursus, jf. vores almindelige afbestillingsbetingelser.

 

Du kan se hele certificeringsforløbet for forsyningssektoren i PDF-format her

Har du spørgsmål til certificeringsforløbet, så kontakt os.

 

 

Se vores øvrige arrangementer om offentlige indkøb og udbudsret her

Tilmeld dig et af Nohr-Con's nyhedsbreve og få seneste nyt om offentlige indkøb eller byggeri og om kommende arrangementer

Bookmark and Share