Print Certificering i udbudsret

TILMELD

01. marts 2017 - 13. juni 2017, København

03. oktober 2017 - 06. december 2017, Aarhus

Tilbage til arrangementkalenderen


Nohrcon Certificering i Udbudsret


Sagt om certificeringsforløbet:
Certificeringsforløbet er proppet med relevant information, og er struktureret rigtigt godt. Det meste af indholdet kunne jeg nikke genkendende til, men nu blev det hele samlet og der kom struktur på min viden.
Henrik Haupt, Strategisk Indkøbskonsulent, Koncern-økonomi, Indkøbssektionen, Københavns Universitet.


Den nye udbudslov trådte i kraft den 1. januar 2016, og på Nohrcon’s Certificering i Udbudsret får du et indgående kendskab til den nye lov, og de ændringer den medfører. Certificeringen er et målrettet uddannelsesforløb af høj kvalitet, der klæder dig på i forhold til praktisk juridisk håndtering af offentlige udbud efter den nye udbudslov.

Du får trin-for-trin indføring i udbudsprocessen og får grundigt overblik over de nye regler. Gennem uddannelsen får du værdifulde værktøjer og metoder til at støtte dig i arbejdet, og du får koblet din udbudsretlige forståelse sammen med de strategiske og forretningsmæssige mål.

Programmet er skræddersyet for praktikere, og der er lagt stor vægt på at gøre juraen spændende, nærværende og letforståelig gennem eksempler, som relaterer til din hverdag.

Certificeringsforløbet er udviklet i samarbejde med førende udbudseksperter fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Målet med Certificeringsuddannelsen er at sikre en udbudsretlig efteruddannelsesstandard, der giver solide basiskompetencer til at håndtere udbudsforretninger fra start til slut.Som deltager får du: 

  • Forståelse for baggrunden for EU-udbudsreguleringen
  • Overblik over udbudsprocessen og i, hvordan du håndterer et udbud
  • Mulighed for at minimere klagesager og sikre lovlige udbud
  • Styr på de grundlæggende EU-retlige regler og principper
  • Indblik i ofte forekommende juridiske problemstillinger og faldgruber
  • Best practice indsigt i udformning af udbudsmaterialet
  • Metoder og værktøjer til at arbejde med prækvalifikation og tilbudsevaluering
  • Indsigt i kontraktstyring
  • Mulighed for at undgå unødig rådgiverassistance

Du får også et stærkt forum til viden- og erfaringsudveksling mellem deltagerne rundt om bordet i en udbudsproces.Hvem kan deltage?

Ordregivere: 
Programmet er relevant for dig, når du er ansat i stat, region, kommune, selvejende institutioner, offentligretlige organer og har brug for at vide, hvordan du skal gå frem, når I skal indgå en kontrakt i overensstemmelse med reglerne om udbud.

Du kan f.eks. være ansvarlig for – eller ansat i en indkøbsfunktion, i en økonomifunktion, aftale- eller kontraktafdeling – eller være IT-chef, projektleder, bygge- og anlægsansvarlig eller lignende.

Leverandører og rådgivere: 
Som ansat i en leverandør- eller rådgivervirksomhed har du ofte brug for den viden, der ligger i hele eller dele af certificeringsforløbet. Du kan derfor tilmelde dig hele programmet eller de enkelte kurser.

Kommer du fra en forsyningsvirksomhed, henviser vi til vores certificeringsuddannelse Udbudsret for forsyningssektor.


Medarbejdere fra disse virksomheder har gennemført certificeringen:
Alectia A/S - Ballerup Kommune - COWI A/S - Domea s.m.b.a. - DONG Energy Wind Power A/S - Eltel Networks A/S - Energinet.dk - Faxe Kommune - Folketinget - Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste - Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - Forsvarskommandoen - Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste - Frederiksberg Forsyning A/S - Fødevarestyrelsen - Geodatastyrelsen - Heesche.com - Hjørring Kommune - HOFOR A/S - I/S Refa - IT-Universitetet - KOMBIT A/S - Københavns Kommune - Københavns Tekniske Skole - Københavns Universitet - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Netplan A/S - Niras A/S - NNE Pharmaplan A/S - Nørresundby Gymnasium & HF - Per Aarsleff A/S - Region Hovedstaden - Region Midtjylland - Region Sjælland - Region Syddanmark - Rigspolitiet - Ringsted Kommune - Selandia CEU - SKAT - Slagelse Kommune - Statens Serum Institut - Vejdirektoratet - Vesthimmerlands Kommune - VIA University College - Vordingborg Kommune - White arkitekter A/S - Aabenraa Kommune - Aalborg Kommune - Aarhus Kommune - Aarhus Universitetshospital

 

Kursusdage, certificeringstest og ECTS point

Certificeringsforløbet strækker sig over 3 moduler, der følger udbudsprocessen trin for trin. Certificeringen består af 5 kurser fordelt på 7 kursusdage, som du gennemfører over cirka 3 måneder og afsluttes med en certificeringstest. Testen får du tilsendt som link umiddelbart efter det sidste kursus. Uddannelsen svarer til 5 ECTS point.


Undervisere

Underviserne på Nohrcon's Certificering i udbudsret er eksperter fra Bird & Bird Advokatpartnerselskab.


Hvorfor certificering?

Certificering er en fordel for både ansat og arbejdsgiver. Som ansat får du dokumentation for dine faglige kompetencer, og som arbejdsgiver har du med certificeringen en målestok for medarbejdernes faglige kvalifikationer og kan dokumentere, at jeres faglige niveau er i top.
Overblik over Certificeringen:

Certificering i udbudsret

 

Opbygning i moduler

Modul I: Det udbudsretlige fundament og udbudsmateriale
På dette grundlæggende modul får et godt overblik over processen i en udbudsforretning. Du bliver ført igennem de opgaver, der ligger i hver fase, får koblet juraen til praksis og bliver klædt på i forhold til de juridiske spilleregler. Undervisningens struktur følger flowet i en udbudsforretning, og derfor er det logisk og let for dig at følge. Du får indblik i, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale – det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt.  

Modul II: Udbud med forhandling, evaluerings- og pointmodeller 
På modul II får du indblik i forhandlingsmulighederne i de nye udbudsregler, herunder den lempede adgang til udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog og de regulerede procedurer herfor. Du får samtidig overblik over; hvilke pointmodeller for pris kan bruges? Hvilke overvejelser er vigtige at gøre sig forud for valg af model? Og hvordan arbejder du bedst i praksis med evalueringsmodeller? 

Modul III: Kontraktstyring og contract management
På modul III får du viden om, hvordan du følger op på kontrakternes resultatkrav, så din organisation får det maksimale udbytte af jeres indkøbskontrakter. Du får indsigt i, hvordan du kan skabe overblik over kontraktforholdet, og bedre kan identificere, analysere og håndtere juridiske, finansielle og operationelle risici.

Du kan se hele Nohrcon's Certificering i udbudsret i PDF-format her


Kursusdage og varighed

Kursustitel Modul Varighed Forår 2017
København
Efterår 2017
Aarhus
Udbudsloven for ikke-jurister I 2 dag 1/3 - 2/3 3/10 - 4/10
Sådan laver du udbudsmaterialet I 2 dage 4/4-5/4 1/11-2/11
Udbud med forhandling - sådan gør du II 1 dag 
20/4 14/11
Evaluerings- og pointmodeller i praksis II 1 dag 
10/5 29/11
Contract Management for udbudssektoren III 1 dag 13/6 6/12
Certificeringstest (2 timer) kan løses i perioden:    2 timer  14/6-14/7 7/12-7/1
I alt antal dage   

 7 dage

   Afholdelsessted

01. marts 2017 - 13. juni 2017
København
(Se afholdelsesstedet under det specifikke kursus.)

03. oktober 2017 - 06. december 2017
Aarhus
(Se afholdelsesstedet under det specifikke kursus.)

OBS: AFHOLDELSESGARANTI I FORÅRET 2017 I KØBENHAVN!

 

Din investering:

Pris for hele uddannelsen og certificeringstest inkl. omfattende kursusmateriale, forplejning, deltagerbevis, og adgang til Bird & Birds udbuds-hotline efter certificeringen:

34.800 kr. pr. person ekskl. moms.

Tilmeld 3, betal for 2*

Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen for Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet for Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

*Tilmeld 3, betal for 2 rabatten gælder kun ved samtidig tilmelding, og kan ikke kombineres med andre rabatter.


 


Tilmelding

Du tilmelder dig Nohrcon's Certificering i Udbudsret via tilmeldingsknappen øverst på siden.
På tilmeldingssiden kan du vælge, om du vil deltage på det forløb, der afholdes i København eller Aarhus.

Har du allerede deltaget på kurser, der indgår i uddannelsen? 
Hvis du har deltaget på nogle af kurserne, skal du ikke deltage igen. Det kan fx være kurset Udbudsloven for ikke-jurister, som tidligere hed EU-udbud for ikke-jurister. Anfør det blot i kommentarfeltet ved tilmelding, så fratrækker vi kursusprisen den samlede pris for uddannelsen.

Deltagelse på kurser, uden certificering 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i hele certificeringsforløbet, kan du tilmelde dig kurserne separat ved at vælge det enkelte kursus i arrangementsoversigten på www.nohr-con.com.

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et kursus i uddannelsen
Kurserne i uddannelsen er tilrettelagt som et forløb. Hvis du vælger ikke at følge forløbet, som det er planlagt, kan vi desværre ikke garantere dig, at der udbydes et tilsvarende kursus, så det passer ind i dit eget planlagte forløb op til den afsluttende certificeringstest.

Hvis du er forhindret i at deltage, gælder vores almindelige afbestillingsvilkår (se www.nohr-con.com)

Særlige regler for uddannelsen er:

1)    Ved under 25 % fravær har du mulighed for at læse op selv og deltage i certificeringstesten. Testen tages samtidig med de øvrige deltagere, når de afslutter.

2)    Du har mulighed for at deltage på et erstatningskursus, jf. vores almindelige afbestillingsbetingelser.

 

Du kan se hele Nohrcon's Certificering i udbudsret i PDF-format her

Har du spørgsmål til certificeringsforløbet, er du velkommen til at kontakte os.

 

Se vores øvrige arrangementer om offentlige indkøb og udbudsret her

Tilmeld dig et af Nohr-Con's nyhedsbreve og få seneste nyt om offentlige indkøb eller byggeri og om kommende arrangementer

 

Bookmark and Share