Print Rådgivers ekstrahonorar

TILMELD

15. november 2017, Aarhus

Tilbage til arrangementkalenderen


Fra tid til anden ændres, udskydes eller forceres projekter. Årsagerne til projektændringerne er ikke altid til at forudse, og det er derfor ikke altid nemt at blive enige om, hvem der skal bære den økonomiske risiko. Dette ABR89 kursus sætter fokus på reguleringen af rådgiverens honorar, når der er indgået en aftale om fast honorar i henhold til ABR89. 

Kursusforudsætning
Det er en forudsætning for deltagelse, at du har et godt kendskab til brugen af ABR89, f.eks. ved at have deltaget på basiskurset Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser.

3 gode grunde til at deltage på dette ABR 89 kursus om ekstrahonorar:

  • Afklaring af, hvad der anses for ekstraarbejder i forhold til ABR 89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Planlægning.
  • Tips til, hvordan du skal optræde, når du møder ekstraarbejder, både som bygherre og rådgiver.
  • Indsigt i de typiske problemstillinger, som ekstraarbejder kan lede til med inddragelse af relevant rets- og voldgiftspraksis.

Målgruppe
Bygherrer, projekt- og byggeledere, samt bygherrerådgivere, som har behov for bedre indsigt i ABR 89.

Underviser:

Anne Bergholt Sommer, partner, Bech-Bruun Advokatvirksomhed

Anne er specialiseret i rådgivning og behandling af sager inden for alle typer entreprise- og udbudsretlige problemstillinger, herunder ved løbende rådgivning og bistand i relation til kontraktindgåelse, kontraktforhandlinger, kontraktforløb og varetagelse af konkrete tvistsager. Rådgivningen af entreprenører, bygherrer og tekniske rådgivere består i udformning og forhandling af entreprisekontrakter og tekniske rådgivningskontrakter og varetagelse af kontraktforholdet under arbejdernes udførelse.

Anne har endvidere meget bred erfaring med varetagelse af tvister for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i relation til entreprisesager, sager om rådgiveransvar, sagkyndig beslutning, syn og skøn, sager for Klagenævnet for Udbud og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og anke til domstolene. Endelig har Anne været ansat som ekstern lektor i voldgiftsret og er fortsat ansat som ekstern lektor i udbudsret ved Aalborg Universitet og holder løbende foredrag om entrepriseretlige og udbudsretlige emner såvel som i reguleringen af teknisk rådgivning.

 

Herudover er Betina medforfatter til kompendiet ”Mangler” af Christian Molt Wengel, og hun har specialiseret sig i køb og salg af fast ejendom samt projektudvikling.
PROGRAM  
 08.45 – 09.00
Registrering og forfriskninger
09.00 – 09.10
Velkomst ved Nohrcon
09.10 – 10.30

Rådgiverens virke og rådgivningsaftalens indhold i forhold til honorar

Honorarformerne

Rådgivers reklamationspligt

Prissætning og ekstraarbejder

10.30 – 11.00


Case: Vi arbejder med spørgsmål om ekstrahonorar

11.00 – 12.00

Særlige typer af ekstraarbejder

  • Ændringer i projektet
  • Forlænget byggetid
  • Omprojektering
12.00 – 13.00 Frokost. Deltagerbeviser udleveres.

Ret til ændringer forbeholdes. Læs evt. mere i vores FAQ. 


Afholdelsessted

15. november 2017
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Din investering er:
2.995 kr. ekskl. moms pr. person. I prisen indgår dokumentation, deltagerbevis, let frokost samt kaffepauser og frugt i løbet af dagen.

Tilmeld 3 betal for 2!
(Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter).

Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

(Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter).
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

Du kan også benytte vores nye klippekortordning til dette arrangement:

Klippekortordning

 

NB: Samme dag og sted afholder vi umiddelbart efter dette halvdagskursus et andet halvdagskursus, som med fordel kan kombineres med dette: Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar.

Du kan også vælge at tage dette ABR 89 kursus som en del af Nohrcons Certificeringsforløb:

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

 

Sagt om ABR 89 kurset om ekstrahonorar og underviseren:

Jeg roser underviseren (meget kompetent)”, Indira Vojnikovic, Boligkontoret Danmark A/S

Fint indlæg. Rigtig fint kursus”, Brian Schnell, KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.A

Jeg roser underviserens kompetence”, Anette Krog, 103 ApS

Jeg roser underviseren”, Kenneth Kruse Mouritsen, KPF Arkitekter A/S

"Klart og tydeligt. Gode eksempler og dialog med salen", Karen Holm Schultz, Wissenberg A/S

 

Se vores øvrige arrangementer om byggeri og entrepriseret her

Tilmeld dig et af Nohr-Con's nyhedsbreve og få seneste nyt om offentlige indkøb eller byggeri og om kommende arrangementer

Bookmark and Share