Print Fremtidens skole og læringsrum 2017

TILMELD

03-05. oktober 2017, København

Tilbage til arrangementkalenderen

 

4. oktober 2017

 

 

Vil du høre om fremtidens skole, lære af andres erfaringer og være med til at sikre de bedste rammer for indlæring? Fremtidens skole og skolernes fysiske rum er på dagsordenen som aldrig før. Debatten om inspirerende læringsmiljøer inde og ude, frisk luft og plads til nye undervisningsformer med fokus på bevægelse, fordybelse og praktisk arbejde forsætter i forlængelse af skolereformen.
Den 4. oktober kan du høre om fremtidens skole og fremtidens læring i forbindelse med skolens fysiske rum. Du kan høre om erfaringer, løsninger og om de forventninger, vi har til fremtidens skole i en tid, hvor nye fag skal implementeres, og der samtidig er fokus på optimering af kommunernes kvadratmeter.
Du kan høre eksperter i skolebyggeri og læringsrum dele ud af deres erfaringer, og deltage i debatten om, hvordan fremtidens skole skal se ud -  ikke kun, når det gælder nybyggede skoler, men også om, hvordan vi får det bedste ud af de mange skoler, som trænger til et løft og modernisering.

 

Vil du høre om fremtidens skole, lære af andres erfaringer og være med til at sikre de bedste rammer for indlæring? Fremtidens skole og skolernes fysiske rum er på dagsordenen som aldrig før. Debatten om inspirerende læringsmiljøer inde og ude, frisk luft og plads til nye undervisningsformer med fokus på bevægelse, fordybelse og praktisk arbejde forsætter i forlængelse af skolereformen.


Den 4. oktober kan du høre om fremtidens skole og fremtidens læring i forbindelse med skolens fysiske rum. Du kan høre om erfaringer, løsninger og om de forventninger, vi har til fremtidens skole i en tid, hvor nye fag skal implementeres, og der samtidig er fokus på optimering af kommunernes kvadratmeter.


Du kan høre eksperter i skolebyggeri og læringsrum dele ud af deres erfaringer, og deltage i debatten om, hvordan fremtidens skole skal se ud -  ikke kun, når det gælder nybyggede skoler, men også mht. hvordan vi får det bedste ud af de mange skoler, som trænger til et løft og modernisering.

 

SAMMENSÆT DIT EGET PROGRAM
Konferencen strækker sig over 3 dage, og du kan frit vælge, hvilke dage du ønsker at deltage.

Første dag med studietur til nye skolebyggerier, derefter med en konferencedag, hvor vi diskuterer fremtidens skole og læringsrum.

Den 3. dag har du mulighed for at deltage i temadage om enten videregående uddannelser, byggeri af fremtidens børneinstitution eller som noget nyt en temadag om kommunale multihuse. Temadagene er en blanding af oplæg, debat og studietur.

Den første dag kan du vælge mellem to forskellige studieture alt efter, hvilken dag der har din interesse, og den tredje dag vælger du også spor.

Skriv venligst i kommentarfeltet ved tilmelding, hvilken studietur og hvilket spor du ønsker - og vent ikke for længe, da der er et begrænset antal pladser på studieturene. 

 


 

ÅRETS SKOLEBYGGERI 2017

INDSEND DIT BUD PÅ ÅRETS SKOLEBYGGERI 2017

I 2017 kårer vi igen årets skolebyggeri.

Du kan allerede nu sende dine forslag til, hvilken skole du mener bør have titlen. 

Alle kan indstille projekter ved at sende en mail til ih@nohrcon.com senest den 22. august 2017. De eneste krav er, at projektet skal være færdiggjort i skoleåret 2016/2017 eller til skolestart 2017 og have et areal på mindst 400 kvm. Projektet kan være alle former for undervisningsbyggeri, også ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

 


 

DU KAN BLANDT ANDET OPLEVE:

  • Peter Barret, professor, University of Salford, UK
  • Christine Antorini, MF, tidl. børne- og undervisningsminister og formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg
  • Bertie van Wyk,  Insight Programme Manager, Hermann Miller Insight Group, UK
  • René Tristan Lydiksen, ph.d., chief marketing officer, Kompan & tidligere managing mirector, Lego Education International
  • Lisa Rosén Rasmussen, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

 

SE MERE OM TALERNE

LÆS BESKRIVELSER AF TALERNE HER

 

DATO PROGRAMOVERSIGT - HELE KONFERENCEN
3. oktober 2017 STUDIETUR TIL NYE SKOLER                            
4. oktober 2017 KONFERENCE OM FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSRUM                        
5. oktober 2017

SPOR 1: VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG CAMPUSDANNELSE

SPOR 2: BYGGERI AF FREMTIDENS BØRNEINSTITUTION

SPOR 3: FREMTIDENS KOMMUNALE MULTIHUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGAM 4. OKTOBER 2017: FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSRUM
08:30 – 09:00 MORGENKAFFE OG REGISTRERING
09:00 – 09:15

VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE OM FREMTIDENS SKOLE OG LÆRINGSRUM

Christine Skovgaard Madsen, afdelingschef, Nohrcon & ordstyrer for dagen

09:15 – 09:45

ET SJOVT OG LÆRINGSRIGT SKOLELIV – HVORDAN GØR VI DET?

De danske elever er i skole mange timer om dagen, og mange steder foregår det meste af undervisningen stadig i det traditionelle klasselokale. Men hvordan kan elevernes fysiske rammer udfoldes og integreres i ét sammenhængende læringsmiljø, der er lærerdrevet, sjovt og inspirerende?

René Tristan Lydiksen, Ph.D., chief marketing officer, Kompan & tidligere managing director, Lego Education International

 09:45 – 10:25

MELLEM DRØMME OG HVERDAG – IBRUGTAGNING AF NYT SKOLEBYGGERI 

Hvad sker der, når skolen er bygget, og lærere og elever flytter ind? Fungerer alting efter hensigten og i skolens hverdag? Med baggrund i konkrete observationer, skal vi høre om, hvordan vi tager de nye skoler i brug i dag – og hvordan det kan sættes i forhold til erfaringer fra fortiden og lære os, hvordan vi skal arbejde med fremtidens skoler og læringsmiljøer både i nyt skolebyggeri og eksisterende.

Lisa Rosén Rasmussen, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
 10:25 – 10:45 KAFFEPAUSE
10:45 – 11:15 

ET BUD PÅ FREMTIDENS SKOLE: KALVEBOD FÆLLED SKOLE

Københavns Kommunes nye folkeskole i Ørestaden, som åbner i maj 2018, var den første skole i kommunen, der blev vedtaget opført efter den nye folkeskolereform. Skolens profil er idræt og bevægelse, og der er lagt vægt på varierende læringsmiljøer og inspirerende fysiske rammer, hvor alle børn i ligeværdighed udvikler deres kompetencer og forskellige evner, og hvor bevægelse er en naturlig del af skoledagen. I centrum af den runde bygning ligger skolens store idrætshal som skolens hjerte. Både klasselokaler, lærerfaciliteter og rum for fritidsaktiviteter vil imødekomme de længere skoledage og give plads til lektiecaféer og forberedelsesmuligheder for lærerne.

Anita Lindholm Krak, arkitekt, Lundgaard & Tranberg Arkitekter

 11:15 – 11:55

DEN ÅBNE SKOLE – HVOR LANGT ER VI?

Et af kardinalpunkterne i skolereformen er begrebet ”den åbne skole” – både forstået på den måde, at skolen skal ud i samfundet, men også at skolen skal åbne sine døre for det omkringliggende samfund både i dag- og aftentimerne. Derved kan skolen blive et forsamlingshus også uden for skoletiden. Men det er nemmere sagt end gjort, da mange instanser skal samarbejde for at få det til at lykkes. Nogle steder er det lykkedes fuldt ud gennem pilotprojekter, mens andre er på tegnebrættet.  Hvilke erfaringer kan vi lære af, når vi tænker fremtidens skolebyggeri? Og hvor ligger udfordringerne?

Per Schulze, programchef, Realdania & skoleleder med erfaringer med åben skole

 11:55 – 12:35

IMPACT OF SCHOOL DESIGNS ON PUPILS LEARNING

Does the classroom and school design have impact on pupils learning and how? A very large research study made in 2015 shows for the first time how much the built environment of UK Primary schools impacts on the learning rates of pupils. The study is based on empirical evidence - studied "in the wild" – and shows that the physical environment has a very big impact on learning rates in the classroom. It is clear evidence of the effect on users of the overall design of the physical learning space as experienced in real-life situations.

Peter Barret, professor, University of Salford, UK

 12:35 – 12:45 OPSAMLING PÅ FORMIDDAGENS INDLÆG
 12:45 - 13:45 FROKOST
 13:45 – 14:20

STAMKLASSER ELLER FAGLABORATORIER – HVORDAN KAN VI BRUGE SKOLENS RUM?

Skolens rum skal inspirere til læring og nysgerrighed, og det kan rummet blandt andet gøre ved at udstråle faglig identitet. Kasper Stoltz har gennem flere år argumenteret for, at vi skal trække den faglige stemning, vi kender fra biologi- og musiklokalet, ud i alle skolens undervisningslokaler. Så vi i stedet for fagneutrale stamklasselokaler også har dansklokaler og matematiklokaler, der udstråler deres fag. Disse tanker er så småt blevet implementeret på skoler og i byggeprogrammer rundt omkring, men hvordan går det, når idéerne skal implementeres, og hvilke udfordringer giver det i praksis?

Kasper Stoltz, didaktisk designer, cand.pæd., Rummets sprog

14:20 – 15:00 

KLOGE KVADRATMETER – DE SKJULTE RESSOURCER TIL BEDRE LÆRINGSMILJØER

På baggrund af deres nye bog af samme titel giver Christine Antorini og Gitte Andersen deres bud på, hvordan vi kan aktivere og udnytte de mange skjulte ressourcer i skolens rum. De giver inspiration til at arbejde med rum og læring med udgangspunkt i blandt andet anderledes hold- og klassefællesskaber, inklusion, udeskole, gøresteder og produktion, bevægelse og samarbejde med guldet i nabolaget – og ikke mindst – alt det vi kan gå ud og gøre i morgen på alle vores skoler!

Christine Antorini, MF, tidl børne- og undervisningsminister og formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg & Gitte Andersen, global head of Workspace management og design, SIGNAL

15:00 – 15:25  KAFFEPAUSE
15:25 – 15:55 

DEBAT OG SAMTALE OM SKOLENS RUM - ER VI PÅ RETTE VEJ?

Folkeskolen er demokratiets støbeske for det guld, som skal tegne landets fremtid. Derfor er der fokus på, hvordan de arkitektoniske rammer kan medvirke til et større læringsudbytte. I byggeprocessen arbejdes med brugerinddragelse, men hvis man vil forankre form i praksis, hvorfor evalueres der så ikke mere på brugerniveau? Og hvis man vil højne rammerne for læring, hvorfor investerer politikerne så ikke det, som kvalitet koster? En debat om, hvordan vi sikrer os, at flotte fraser om demokratisk og humanistisk skolearkitektur materialiserer sig, så elever og lærere mærker det.

Debatten er faciliteret af Christine Skovgaard, afdelingschef, Nohrcon, & Eva Gjessing, arkitekt, lærer og cand.pæd. i Didaktik (Materiel kultur)

15:55 – 16:35

THE FUTURE LEARNING SPACE – NEW WAYS OF LEARNING

How should we think of the learning space of the future? For 200 years, the classroom has looked the same – but where are we heading? We need to secure learning, but we also know that technologies are changing and challenging us in all businesses. What kind of students are we designing for in the future and how do we create psychical environments which inspire them to learn, be productive and develop their creativity?

Bertie van Wyk, Insight Programme Manager, Hermann Miller Insight Group, UK 

16:35 – 16:45 KÅRING AF ÅRETS SKOLEBYGGERI 2017

Ret til ændringer forbeholdes.

 

HVEM KAN DELTAGE?
Ansatte i skolevæsenet og på uddannelsessteder, offentlige myndigheder beskæftiget med byggeri, drift og udvikling af skoler og undervisningsbyggeri. Offentlig og privat skoleledelse og sikkerhedsorganisation. Bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, underentreprenører og øvrige aktører, som vil have indblik i den nyeste viden om skole- og undervisningsbyggeri i ind- og udland.

 

 

HVORFOR SKAL DU DELTAGE?
På Nohrcons skolekonference bliver du opdateret på den nyeste viden inden for skolebyggeri i Norden. Du får mulighed for at høre om og lære af andres erfaringer, så du kan bygge videre på dem i dine egne projekter med skolebyggeri og -indretning. Konferencens program bevæger sig i spændingsfeltet mellem pædagogik, arkitektur og indretning. Samtidig fungerer konferencen som netværksforum for alle typer professioner, og giver grobund for en spændende dialog på tværs af faggrænser. Mange har deltaget alle 8 år på vores konference.

 

 

BLIV UDSTILLER
Har du et spændende produkt, du vil udstille på konferencen, og dermed komme i dialog med skolebyggere fra hele Norden? Kontakt Christine Skovgaard, Nohrcon, på cs@nohrcon.com.

 

 

BLIV KONFERENCEPARTNER
Vil du hjælpe os med at skabe viden og netværk inden for skolebyggeri og -indretning og få dine fremtidige kunder og samarbejdspartnere i hele Norden i tale? Kontakt Christine Skovgaard, Nohrcon, på cs@nohrcon.com og hør mere om mulighederne.

 

 

NYHED: KONFERENCEMIDDAG
Efter kåringen af Årets skolebyggeri er der konferencemiddag i København den 4. oktober. Middagen koster 695 kr. inkl. drikkevarer. Hvis du vil deltage i netværksmiddagen, så notér det i kommentarfeltet ved tilmelding.Afholdelsessted

03-05. oktober 2017
Scandic Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV

 

 

PRIS INDTIL 1. JULI
1 dag: Studietur eller temadag: 3.395,- pr. person ekskl. moms
1 dag: Konference den 4. oktober: 4.695,- pr. person ekskl. moms (konferencemiddag: +695,- inkl. drikkevarer)
2 dage: Studietur eller temadag og konference: 7.995,- pr. person ekskl. moms
3 dage: Studietur, konference og temadag: 10.995,- pr. person ekskl. moms

 

PRIS EFTER 1. JULI
1 dag: Studietur eller temadag: 3.995,- pr. person ekskl. moms
1 dag: Konference den 4. oktober: 5.495,- pr. person ekskl. moms (konferencemiddag +695,- inkl. drikkevarer)
2 dage: Studietur eller temadag og konference: 8.995,- pr. person ekskl. moms
3 dage: Studietur, konference og temadag: 11.995,- pr. person ekskl. moms

TILMELD 3 BETAL FOR 2*
Gælder kun samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter
I prisen indgår dokumentation, deltagerbevis, frokost samt kaffepauser og frugt i løbet af dagen. 
FORENINGSRABAT
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

I prisen indgår frokost, frugt, vand, kaffe og te i løbet af dagen og transport til besøgsstederne. 

 

 

TILMELD 3, BETAL FOR 2!
Gælder kun samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter. Er I en større gruppe, som gerne vil sammen afsted, så kontakt os for en samlet pris: cs@nohrcon.com.

 


FORENINGSRABAT
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

 

 

OVERNATNING
Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men du har mulighed for at booke hotelværelse på Scandic Sydhavnen til 1045 kr., hvis du skriver til denne mailadresse: meeting.sydhavnen@scandichotels.com.