Print Byggeriets projektlederuddannelse

TILMELD

29. marts 2017 - 03. november 2017, Aalborg

11. oktober 2017 - 23. marts 2018, Aarhus

23. oktober 2017 - 19. januar 2018, København

Tilbage til arrangementkalenderen

 

I alt 6 kursusdage + Nohrcon Diplom med sigte på IPMA®Certificering

 

Byggeriets projektlederuddannelse dækker væsentlige dele af den viden, du har brug for for at kunne bestå den internationale projektledercertificering IPMA®.

Det særlige ved Nohrcons projektlederuddannelse er, at den er direkte målrettet bygge- og anlægsbranchen. I løbet af uddannelsen får du derfor eksempler på og viden om projektledelse i byggeri og anlæg, og fokus er på lige netop de udfordringer, du står over for i din hverdag på bygge- og anlægsprojekter.

Byggeriets projektlederuddannelse fokuserer på din personlige og faglige udvikling og kompetenceopbygning.

Uddannelsens fundament er en række kurser, som handler om projektstyring og -ledelse i byggeriet, og som klæder dig på til at udfylde projektlederrollen i bygge- eller anlægsprojektet bedst muligt.

 

Nohrcon Diplom
Du skal gennemføre 3 moduler – der hver består af et todages kursus for at opnå Nohrcon Diplom i projektledelse.
Efter du har gennemført uddannelsen, kan du bygge videre på din viden med en IPMA®Certificering, hvis du ønsker det.

 

IPMA®Certificering af projektledere
IPMA®Certificeringen er valgfri, og du kan tage det niveau, du ønsker og har kompetencer til. IPMA®Certificeringen er internationalt anerkendt og går ud på at vurdere projektlederens udviste kompetencer i praksis.

IPMA®Certificeringen tager du hos Dansk Projektledelse, og den består på Niveau D af en introduktionssession, udarbejdelse af CV og selvvurdering, og en skriftlig eksamen. Ved Niveau C og B er certificeringsprocessen mere omfattende. Nohrcons projektlederuddannelse kommer rundt om en række af de principper og metoder, som indgår i IPMA®Certificeringen, og du får ved Nohrcon projektlederuddannelsens start udleveret det selvvurderingsværktøj, du skal bruge i din IPMA®Certificering.

IPMA®Certificeringen forudsætter viden om metoder til projektledelse og praktisk erfaring med projektledelse.  

Du tilmelder dig IPMA®Certificeringen hos Dansk Projektledelse.
Certificeringen kan tages på D, C eller B Niveau og koster fra 7.500 kr.

Du kan læse mere om IPMA®Certificeringen her

 

Hvem kan deltage i byggeriets projektlederuddannelse:
Nuværende og kommende byggeledere, entrepriseledere, projekterings- og projektledere for bygge- og anlægsprojekter. Uddannelsen henvender sig til bygherrer, rådgivere, arkitekter, entreprenører og producenter, der i deres projektarbejde har ansvaret for at planlægge, styre og gennemføre byggeprojekter.

 

På uddannelsen får du:

  • Grundlæggende metoder til projektstyring og projektledelse 
  • Metoder til at skabe struktur i bygge- og anlægsprojekter
  • Indblik i byggeregnskabet og projektøkonomi
  • Hurtigt overblik over kritiske risici i projektet
  • Personlig udvikling og dybere forståelse for menneskelig adfærd
  • Træning i ledelse, kommunikation og motivation
  • Træning i forhandlingsteknik, mødeledelse og konflikthåndtering

 

 

Undervisere på byggeriets projektlederuddannelse:

MODUL 1:

Anders Thomsen, Direktør, cand.merc., NordicFlexHouse : Anders har i mange år arbejdet med projektledelse og forandringsledelse. Anders har tidligere været ansat på Teknologisk Institut i byggeridivisionen og har også her undervist i projektledelse i byggeriet.

 

 

 

Lars Møller,
Senior projektchef, Rambøll: Lars har 25 års praktisk erfaring som planlægger og beregner af store bygge- og anlægsprojekter i Danmark og i udlandet.

 

 

 

 MODUL 2 OG 3

Michael Stig Ørbech, procesfacilitator, underviser, skribent, Copenhagen Leadership

Michael har bred erfaring fra byggebranchen og omkring projektledelse både i Danmark og internationalt. Han har konsulent, projektleder- og linjeledererfaring fra COWI og Niras. Michaels uddannelsesmæssige baggrund er BSc (akademiingeniør, B), MSc (cand. polyt.), Master i Organisationspsykologi (MPO/RUC), Psykoterapeut (EAPT godkendt) samt IAF Certified Facilitator (CPF).  Han er medforfatter til kendte fagbøger om kommunikation, samarbejde og facilitering på Hans Reitzels Forlag (Gyldendal).

 

 


Overblik over Byggeriets projektlederuddannelse:

 

 

 Overblik Varighed København
2017
Aalborg
2017
København
2017-2018
Aarhus
2017-2018
Projektstyring i byggeriet 2 dage 1.-2. marts 29.-30. marts
23.-24. oktober 11.-12. oktober
Projektlederens personlige udvikling 2 dage 27.-28. april 15.-16. juni
20.-21. november 26.-27. februar
Projektlederen som forhandler, mødeleder og konfliktløser 2 dage 23.-24. maj 2.-3. november
18.-19. januar 22.-23. marts
Nohrcon Diplom Test 25. maj - 25. juni 4. november - 4. december
20. januar - 20. februar 24. marts - 24. april


IPMA®Certificering 

Introduktion,
CV & selvvurdering
Eksamen 
       

Hent en PDF til print her.

 

Uddannelsen svarer til 5 ECTS point.


Afholdelsessted

29. marts 2017 - 03. november 2017
Aalborg
(Se afholdelsessted under de enkelte kurser)

11. oktober 2017 - 23. marts 2018
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus

23. oktober 2017 - 19. januar 2018
København
(Se afholdelsesstedet under det specifikke kursus.)

 

Din investering er:

Pris for hele uddannelsen og Nohrcon Diplom, inkl. materiale, forplejning og IPMA-selvvurderingsværktøj (grundbog):

Pris 29.995 kr.

Tilmeld 3, betal for 2*
*Alle priser er pr. person ekskl. moms. Tilmeld 3, betal for 2 rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder kun ved samtidig tilmelding. 

Du kan også købe modulerne enkeltvis, så koster et modul 9.995 kr.

IPMA®Certificering D-niveau: 7.500 kr. (tilmelding hos Dansk Projektledelse)

Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding hos Nohrcon.

 

Bookmark and Share