Print Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar

TILMELD

15. november 2017, Aarhus

Tilbage til arrangementkalenderen


På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i udbudsmaterialet, projekteringsansvar, herunder risikoen for erstatningspligt ved ”glemte ydelser”, omprojektering, tilsynsansvar, ansvar ved forsinkelse, ansvar for økonomi osv.

 

Kursusforudsætning
Det er en forudsætning for deltagelse, at du har et godt kendskab til brugen af ABR89, f.eks. ved at have deltaget på basiskurset Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser.

 

3 gode grunde til at deltage på dette kursus om rådgiveransvar:

 • Du får en grundig gennemgang af rådgiverens ansvar ud fra reglerne i ABR 89 med relevant rets- og voldgiftspraksis
 • Vi fokuserer på de klassiske udfordringer ved rådgiveransvar, som f.eks. ansvarsgrundlag og dokumentation for tab samt rådgivers ansvarsbegrænsninger i ABR 89 og kontrakten
 • Tips til, hvordan du kan håndtere projektmangler i kontraktgrundlaget samt reglerne for omprojektering i ABR 89 og Ydelsesbeskrivelsen.


Målgruppe
Bygherrer, arkitekter, ingeniører, landinspektører, bygherrerådgivere samt andre tekniske rådgivere.

 

Underviser:

 

Anne Bergholt Sommer, advokat, Bech-Bruun Advokatvirksomhed

Anne er specialiseret i rådgivning og behandling af sager inden for alle typer entreprise- og udbudsretlige problemstillinger, herunder ved løbende rådgivning og bistand i relation til kontraktindgåelse, kontraktforhandlinger, kontraktforløb og varetagelse af konkrete tvistsager. Rådgivningen af entreprenører, bygherrer og tekniske rådgivere består i udformning og forhandling af entreprisekontrakter og tekniske rådgivningskontrakter og varetagelse af kontraktforholdet under arbejdernes udførelse.

Anne har endvidere meget bred erfaring med varetagelse af tvister for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i relation til entreprisesager, sager om rådgiveransvar, sagkyndig beslutning, syn og skøn, sager for Klagenævnet for Udbud og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og anke til domstolene. Endelig har Anne været ansat som ekstern lektor i voldgiftsret og er fortsat ansat som ekstern lektor i udbudsret ved Aalborg Universitet og holder løbende foredrag om entrepriseretlige og udbudsretlige emner såvel som i reguleringen af teknisk rådgivning.

 

PROGRAM  
 12.30 – 13.00 Registrering, forfriskninger og let frokost
13.00 – 13.10 Velkomst ved Nohrcon
13.10 – 16.00

Hvad er rådgiverens rolle?

 • Hvilken placering har rådgiveren i forhold til byggeriets organisation?

Risikoforhold i byggeriet

 • Hvordan er bygherrens, entreprenørens og rådgiverens indbyrdes ansvarsforhold?

Rådgiverens opgaver i henhold til ABR 89, rådgiveraftalen og ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012

Ansvar for fejl og forsømmelser i henhold til ABR 89 punkt 6.2.

 • De forskellige ansvarssituationer
 • Reklamationsforpligtelser
 • Økonomiske konsekvenser

Ansvar for tidsfristoverskridelser i henhold til ABR 89 punkt 6.1.

 • De forskellige ansvarssituationer
 • Reklamationsforpligtelser
 • Økonomiske konsekvenser

Ansvarsbegrænsning

 • I ABR 89 og rådgiveraftalen

De forskellige forsikringsformer og deres dækning

16.00 Afslutning. Deltagerbeviser udleveres.

Ret til ændringer forbeholdes.


Afholdelsessted

15. november 2017
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

 

Din investering er:
2.995 kr. ekskl. moms pr. person. I prisen indgår dokumentation, deltagerbevis, let frokost samt kaffepauser og frugt i løbet af dagen.

 

Tilmeld 3 betal for 2! 
(Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter).

Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

(Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter).
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

 

Du kan også benytte vores nye klippekortordning til dette arrangement:

Klippekortordning

 

NB: Samme dag og sted afholder vi umiddelbart inden dette halvdagskursus et andet halvdagskursus, som med fordel kan kombineres med dette: Rådgivers ekstrahonorar.

 

Du kan også vælge at tage dette kursus om rådgiveransvar som en del af Nohrcons Certificeringsforløb:

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

 

Sagt om kurset og underviseren:

Jeg roser underviseren (meget kompetent)”, Indira Vojnikovic, Boligkontoret Danmark A/S

Fint indlæg. Rigtig fint kursus”, Brian Schnell, KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.A

Jeg roser underviserens kompetence”, Anette Krog, 103 ApS

Jeg roser underviseren”, Kenneth Kruse Mouritsen, KPF Arkitekter A/S

"Jeg roser det hele, god lokation og forhold", Susanne Frydkjær Petersen, Københavns Lufthavne A/S

"Jeg roser underviserens fremførsel", Martin Sonne, MOE A/S

"Jeg roser underviseren", Marianne Bramsen, Tegnestuen Møllestræde A/S

 

Se vores øvrige arrangementer om byggeri og entrepriseret her

Tilmeld dig et af Nohrcons nyhedsbreve og få seneste nyt om offentlige indkøb eller byggeri og om kommende arrangementer


Bookmark and Share