Print AB92 for ikke-jurister - intensiv entrepriseret

TILMELD

30-31. maj 2017, Aarhus

11-12. oktober 2017, Aarhus

24-25. oktober 2017, København

05-06. december 2017, Roskilde

Tilbage til arrangementkalenderen


Kursus i AB92 for ikke-jurister

 

AB92 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder - indgår som et ud af en række standarddokumenter, såkaldte agreed documents, som bruges til at indgå aftaler om entrepriser. Størsteparten af større entrepriseaftaler bliver indgået på baggrund af AB92.

AB92-kurset giver dig kendskab til de regler og kontraktforhold, som er væsentlige i en byggesag med særlig vægt på indholdet og fortolkningen af AB92.

Det særlige ved dette AB92-kursus er, at undervisningen er meget praksisnær, og der bliver gennem hele kurset inddraget eksempler fra virkelighedens verden.

 

3 GODE GRUNDE TIL AT DELTAGE

 • Du får styr på, hvilke grundprincipper og regelsæt, der gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold
 • Du får indsigt i, hvad der gælder i forbindelse med ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling, sikkerhedsstillelse m.m.
 • Du får skærpet opmærksomhed, i forhold til hvor det ofte går galt i praksis – og hvad du kan gøre for at undgå det!

 MÅLGRUPPEN
Målgruppen for kurset er praktikere, herunder bygherrer, entreprenører, underentreprenører, arkitekter, ingeniører og konstruktører, der har behov for et bedre kendskab til AB92.1 ELLER 2 DAGE
Kurset strækker sig over 2 dage med en basisdel og en udvidet del.
Du vælger selv, om du vil deltage kun en eller begge dage.
På førstedagen får du en gennemgang af AB92, mens dag 2 går i dybden med mangler, 1- og 5-års eftersyn og tvister.

 

 

 

  SAGT OM AB92 FOR IKKE-JURISTER

  "Super godt kursus, med god blanding af teori og praksis", Morten Hansen, Kullegaard Arkitekter AS

  "Jeg roser materialet - godt opslagsværk fremover!", Janne Skovgaard Kristensen, Novo Nordisk Engineering

  "Virkelig godt og relevant program", Stine Kepp, Nordania

  "Jeg roser det fine projektmateriale, der kan bruges i det daglige virke", Søren Kromann Pedersen, Hjørring Kommune

  "Jeg roser gode og praktiske eksempler", Hans Henning Hansen, ÅF - Hansen & Henneberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDERVISERE PÅ KURSET

Jens Hjortskov, partner, Bech-Bruun advokatvirksomhed
Jens beskæftiger sig med alle aspekter af fast ejendom og entreprise. Han har stor erfaring med at rådgive om bl.a. entrepriseforhold, udbudsret, køb og salg af fast ejendom, almene boligorganisationer, projektudvikling, byfornyelse og erhvervslejeforhold. Han har desuden betydelig erfaring med at føre voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg, retssager ved de ordinære domstole.

 

 

 

 

 

Anne Bergholt Sommer, partner, Bech-Bruun Advokatvirksomhed
Anne er specialiseret i rådgivning og behandling af sager inden for alle typer entreprise- og udbudsretlige problemstillinger, herunder ved løbende rådgivning og bistand i relation til kontraktindgåelse, kontraktforhandlinger, kontraktforløb og varetagelse af konkrete tvistsager. Rådgivningen af entreprenører, bygherrer og tekniske rådgivere består i udformning og forhandling af entreprisekontrakter og tekniske rådgivningskontrakter og varetagelse af kontraktforholdet under arbejdernes udførelse.

 

 

 

 

PROGRAM DAG 1: AB92 BASIS
08.45 – 09.00 MORGENKAFFE OG REGISTRERING
09.00 – 12:00

VELKOMST OG INTRODUKTION

AFTALEINDGÅELSE OG AFTALEGRUNDLAGET                                                                    

 • Hvad er og hvornår anvendes AB92, ABR89 og ABT93?
 • Hvornår er der indgået en gyldig bindende aftale?
 • Mundtlige versus skriftlige aftaler
 • Dokumenter, der typisk indgår i aftalegrundlaget

SIKKERHEDSSTILLELSE, SAGKYNDIG BESLUTNING
 • Arbejds- og betalingsgarantien
 • Nedskrivning og frigivelse af garantier
 • Retsvirkningen af ophævelse ift. garantier
 • Forældelse af garantier
 • Udbetaling på sikkerhedsstillelsen

RISIKO OG FORSIKRING
 • Risikoen for hændelige skader
 • Risikoens overgang
 • Skader på hinandens arbejder
 • De sædvanlige forsikringstyper og deres dækning

BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE
 • Hvordan foregår betaling af entreprisesummen?
 • Betalingsfrist og renter
 • Misligholdelse med betalingen
 • Slutopgørelse
12.00 – 13.00 FROKOST (der vil løbende være pauser)
13:00 – 16:00 TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE
 • Entreprenøren og bygherrens ret til tidsfristforlængelse
 • De økonomiske konsekvenser af forsinkelse
 • Reklamationsforpligtelser

EKSTRAARBEJDER
 • Ændringer i arbejdet
 • Hvordan stiftes et betalingskrav ift. ekstraarbejder?
 • Prissætningen

ARBEJDETS AFLEVERING
 • Færdigmelding og afleveringsforretning
 • Bygherrens afvisning af at modtage byggeriet
 • Afleveringsprotokol
16:00 AFRUNDING OG TAK FOR I DAG

 

En af følgende eksperter fra Bech-Bruun Advokatvirksomhed vil undervise på kurset:

 

 

PROGRAM DAG 2: AB92 UDVIDET
08:45 - 09:00 REGISTRERING OG MORGENKAFFE
09:00 – 12:00 VELKOMST OG INTRODUKTION

MANGLER, 1-OG 5-ÅRS EFTERSYN

MANGLER VED ARBEJDET, REKLAMATION, 5-ÅRS ANSVARSPERIODE                                
 • Mangelbegrebet
 • Mangler konstateret ved aflevering
 • Mangler konstateret efter aflevering
 • Dokumentation af mangler
   
BYGHERRENS MANGELBEFØJELSER
 • Afhjælpning
 • Erstatning
 • Afslag i entreprisesum
 • Ophævelse

ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSRET
 • Mangelkrav over for underentreprenører

SYN OG SKØN VED UENIGHED OM MANGLER
 • Tilsynsansvaret
 • Offergrænse
 • Mangelansvarets ophør
 • Mangelhåndtering i kontraktgrundlaget
12:00 – 13:00 FROKOST (der vil løbende være pauser)
13:00 – 16:00 OPHÆVELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTEN
 • Bygherrens hæveret
 • Entreprenørens hæveret
 • Konkurs m.v.
 • Dødsfald
 • Fælles regler om ophævelse

TVISTER
 • Syn og skøn
 • Voldgift
 • Sagkyndig beslutning
 • Andre måder at løse tvister på?
16:00 AFSLUTNING OG EVALUERING. DELTAGERBEVISER UDLEVERES.

Ret til ændringer forbeholdes. Læs evt. mere i vores FAQ.

 

HENT EN PDF-VERSION TIL PRINT HER

 

 

 

 

  SAGT OM AB92 FOR IKKE-JURISTER

  ”Meget fagligt og interessant. Jeg roser også vores smilende foredragstaler”, Lars Bo Poulsen, Nørkær + Poulsen Arkitekter Maa ApS

  ”Super gennemgang af AB92”, Jesper Nikolajsen Vendelbo, Wicotec Kirkebjerg A/S

  ”Super let forståeligt fortolkning af tungt stof”, Henrik Vielsted, Hald & Halberg A/S

  ”Jeg roser gode undervisere, som kan gøre et tørt stof interessant”, Bjarne Christoffersen,
   Greenland Contractors I/S

  ”Faglig velfunderet taler”, Laust Harboe, Nørkær + Poulsen Arkitekter Maa ApS

  ”Jeg roser talerne, som er kompetente, vidende og gode til spørgsmål”, Peter Thomsen, Hjørring Kommune

  “Fremragende underviser”, Bente Siggard Andersen, Aalborg Universitet

  ”God gennemgang med eksemplarer fra den virkelige verden”, Dan Jensen, Kieler Entreprice

 

 

 

 

 

 


Afholdelsessted

30-31. maj 2017
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus

11-12. oktober 2017
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus

24-25. oktober 2017
Carlsberg Conference Center
Gamle Carlsberg Vej 15
1799 København V

05-06. december 2017
Comwell Roskilde
Vestre Kirkevej 12
4000 Roskilde

 

 

 

 

PRIS
1 dag: 4.995,- per. person. ekskl. moms
2 dage: 9.995,- per person. ekskl. moms

I prisen indgår fyldestgørende dokumentation, deltagerbevis, frokost samt kaffepauser og frugt i løbet af dagen.

 

 

TILMELD 3 BETAL FOR 2 (gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter).

 

 

FORENINGSRABAT
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding. 

 

 

(Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter).
Medlemmer af Konstruktørforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Ark og Forbundet Arkitekter Og Designere får 15 % rabat ved opgivelse af medlemsnummer ved tilmelding.

Du kan også benytte vores nye klippekortordning til dette arrangement.

Klippekortordning

 

 

CERTIFICERING I ENTREPRISERET
Du kan også vælge at tage dette AB92 kursus som en del af Nohrcons Certificeringsforløb:

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

Certificeringsprogram: Entrepriseret for entreprenører og underleverandører

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vores øvrige arrangementer om byggeri og entrepriseret her

Tilmeld dig et af Nohrcons nyhedsbreve og få seneste nyt om offentlige indkøb eller byggeri og om kommende arrangementer

Bookmark and Share