Certificeringsprogram: Udbudsret for Indkøbere, klassisk sektor

 

Certificeringsprogram: Udbudsret for Indkøbere, forsyningssektor

 

Banner - EU-udbud for ikke-jurister

 

Nohr-Con's udbudskonference 2014, Øst

 

The Nordic Public Procurement Forum 2014

 

Nohr-Con porteføljeoversigt

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for entreprenører og underleverandører

 

Banner - Konference om byggeri af fremtidens skole 2014

 

Banner - Campusdannelse og læringsrum på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 2014

 

Banner - Byggeri af fremtidens børneinstitution