Certificeringsprogram: Udbudsret for klassisk sektor

 

Certificeringsprogram: Udbudsret for forsyningssektor

 

Nordic Public Procurement Forum 2015

 

Klippekortordning

 

 Byggeriets projektlederuddannelse

 

Konferens om höghus i Norden

 

Entrepriseret for specialister

 

Konference om byggeri af fremtidens plejebolig

 

AB92 for ikke-jurister - intensiv entrepriseret

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for entreprenører og underleverandører

 

Studietur til nye skoler i København og Sjælland 2015

 

Konference om byggeri af fremtidens skole 2015

 

Faglokaler og læringsrum efter skolereformen 2015

 

Campusdannelse og læringsrum på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 2015

 

Byggeri af fremtidens børneinstitution 2015