Certificeringsprogram: Udbudsret for Indkøbere, klassisk sektor

 

Certificeringsprogram: Udbudsret for Indkøbere, forsyningssektor

 

Banner - EU-udbud for ikke-jurister

 

The Southern Public Procurement Forum 2015

 

Klippekortordning

 

Nohr-Con porteføljeoversigt

 

Mini-MBA

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for entreprenører og underleverandører

 

 

Konference om byggeri af fremtidens hospital 2015

 

Konference om fremtidens laboratorie

 

Indretning af fremtidens psykiatriske hospital

 

 

Nordisk konference om højhusbyggeri