Certificeringsprogram: Udbudsret for klassisk sektor

 

Certificeringsprogram: Udbudsret for forsyningssektor

 

Nordic Public Procurement Forum 2015

 

Udbudsret for ikke-jurister

 

Klippekortordning

 

 Byggeriets projektlederuddannelse

 

BiIM-Manager

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for entreprenører og underleverandører

 

Konference om byggeri af fremtidens plejebolig

 

Entrepriseret for specialister

 

AB92 for ikke-jurister - intensiv entrepriseret

 

Konferens om byggandet av framtidens skolor