Mini-MBA

 

Certificeringsprogram: Udbudsret for klassisk sektor

 

Certificeringsprogram: Udbudsret for forsyningssektor

 

Udbudsloven for ikke-jurister

 

The Southern Public Procurement Forum 2015

 

Klippekortordning

 

Efteruddannelse for byggeriet 2015

 

 

 

Nordisk konference om højhusbyggeri

BIM Workflow Certificering

 

Byggeriets projektlederuddannelse med certificering

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for bygherrer

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for rådgivere

 

Certificeringsprogram: Entrepriseret for entreprenører og underleverandører

 

Konference om byggeri af fremtidens hospital 2015

 

Konference om fremtidens laboratorie

 

Indretning af fremtidens psykiatriske hospital